Gospodarka

Firmy rodzinne – pozycja na rynku krajowym

Większość firm rodzinnych pozytywnie ocenia swoją sytuację ekonomiczną, planuje nowe inwestycje i nie ma problemów z dostępem do finansowania. Jednak największym wyzwaniem dla rodzinnego biznesu staje się dostęp do rynku pracy, a najbardziej oczekiwaną zmianą jest uproszczenie prawa podatkowego – wynika z trzeciej edycji badania przeprowadzonego przez KPMG w Polsce i siedemnastu innych krajach Europy – „Barometr firm rodzinnych”.

Dodaj komentarz

Wyniki badania wskazują, że sytuacja w sektorze firm rodzinnych jest stabilna – 57% polskich i 70% europejskich. Firmy rodzinne ocenią sytuację ekonomiczną swojej firmy w najbliższych miesiącach jako bardzo dobrą lub dobrą. Udział firm negatywnie oceniających sytuację finansową spadł i na koniec 2014 roku wyniósł jedynie 7% dla Polski i 5% dla krajów europejskich.

Podobnie sytuacja kształtuje się dla przychodów i zatrudnienia w sektorze firm rodzinnych. W tegorocznej edycji badania zmalał udział firm, które zmniejszyły poziom przychodów i zatrudnienia na rzecz tych, które go zwiększyły lub utrzymały.

W Polsce firmy rodzinne odnotowały 15% spadek przychodów, podczas gdy pół roku temu wskazywała na to co czwarta firma. Jednym z parametrów, w którym polskie firmy rodzinne odbiegają od europejskich jest kwestia prowadzenia działalności zagranicznej. Tylko 45% polskich firm rodzinnych prowadzi działalność zagraniczną, podczas gdy w skali Europy odsetek ten wynosi 72%. Jak wskazują autorzy badania, przyczyną takiej sytuacji jest brak odpowiedniej wiedzy na temat funkcjonowania rynków zagranicznych, możliwości sprzedaży konkretnych produktów i usług oraz obawy, które sprawiają, że przedsiębiorcy dużo pewniej czują się na rynku rodzimym.

Największym wyzwaniem dla rodzimych firm pozostaje sytuacja na rynku pracy. 63% polskich firm obawia się coraz wyższych kosztów pracy (8% więcej, niż w poprzedniej edycji badania). Redukcja zatrudnienia miała miejsce w co dziesiątym przedsiębiorstwie. Według Wojciecha Stopki, partnera w dziale audytu w KPMG w Polsce, pozyskanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami staje się coraz większym problemem w biznesie rodzinnym, które jest odzwierciedleniem niekorzystnych zmian zachodzących na rynku pracy.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym