Inwestycje

Firmy zagraniczne wierne Polsce

W Polsce poziom reinwestycji jest ponad trzykrotnie wyższy niż średnia europejska – takie wnioski przedstawiono podczas konferencji, która odbyła się 10 września w siedzibie PAiIIZ.

Dodaj komentarz

W 2011 roku firmy zagraniczne działające w Polsce zareinwestowały 36% swoich zysków, podczas gdy w Europie poziom reinwestycji wynosił zaledwie 11%. Co więcej, odsetek reinwestycji zagranicznego kapitału w Polsce jest wyższy niż średnia światowa. Aż 78 prowadzonych przez PAIiIZ projektów w latach 2010-2013 to reinwestycje. Stanowiły one 41% wszystkich projektów, a  ich wartość sięga 2,3 mld euro.

Firmy zagraniczne w Polsce zyskują dogodne warunki do reinwestycji. Inwestorzy cenią sobie szybsze procedury, niższe koszty, wyeliminowanie ryzyka związanego z wchodzeniem na nowy  rynek  oraz możliwość wykorzystania już istniejącej sieci współpracy.

W konferencji udział  wzięli  przedstawiciele organizatorów oraz zagranicznych  inwestorów  – Kraft Foods Polska, 3M Poland, Weyerhaeuser. Spotkanie  zorganizowane  zostało przez PAIiIZ, Amerykańską Izbę Handlową w Polsce oraz PM Group.

 

Źródło: PAIiIZ

Poleć innym