Organizacje

Fundacja Nostri Mundi

Fundacja Nostri Mundi ma swoją siedzibę w regionie, w którym mieszka wielu pracowników polskiego pochodzenia. Pozytywne doświadczenia gminy Waddinxveen z migrantami, a w szczególności z mieszkająca w niej Polonią przyczyniły się do powstania tej inicjatywy.

Dodaj komentarz

Nostri Mundi (czyli: „nasz świat”) stawia sobie za zadanie krzewienie wzajemnego zrozumienia pomiędzy społecznością holenderską a migrantami zarobkowymi. Aby osiągnąć postawiony sobie cel, od roku 2013, w centrum organizowane są różnego rodzaju akcje i imprezy ze szczególnym naciskiem na język, kulturę i aspekty społeczne Holandii i krajów pochodzenia migrantów (głównie zarobkowych).

Nostri Mundi organizuje w swojej siedzibie m.in. kursy językowe oraz spotkania i dyżury informacyjne. W planach Fundacji są również spotkania tematyczne i coachingowe dla przedsiębiorców poczatkujących i doświadczonych mające na celu wymianę doświadczeń i zdobycie nowych, potrzebnych im informacji. Doświadczenia instruktorów stymulują przedsiębiorców biorących udział w spotkaniach do dalszej pracy.

Nostri Mundi zajmuje się również tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi w większości języków europejskich na potrzeby instytucji, fundacji, ugrupowań czy też dokumentacji potrzebnej do otrzymaniu znaku jakości.

 

Szczegółowe informacje na temat działalności Fundacji można znaleźć na stronie: Nostri Mundi

Poleć innym