Gospodarka

Globalizacja polskiej gospodarki: postawmy na technologię

Globalizacja to nie tylko pojęcie, to szansa rodzimego biznesu na tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego – przekonywali uczestnicy konferencji „Globalizacja polskiej polityki zagranicznej – Polska poza Europą”. To drugie wydarzenie organizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Dodaj komentarz

Jak podkreślali uczestnicy debaty, w obliczu globalnej konkurencji polskie firmy muszą poszukiwać nowych rynków zbytu. Strategia globalizacji jest także efektem wchodzenia polskiej gospodarki na kolejny etap rozwoju. Polska nie tylko przyjmuje zagraniczne inwestycje, ale sama staje się coraz bardziej widocznym graczem międzynarodowym.

Do dyskusji zaproszono m.in. wiceminister gospodarki llonę Antoniszyn-Klik, wiceminister spraw zagranicznych Katarzynę Kacperczyk, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Selena FM S.A. Krzysztofa Domareckiego, wiceprezesa PESA Bydgoszcz Roberta Święchowicza, dyrektora Institute of International Affairs, Renmin University of China pana Wanga Yiwei.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © PAIiIZ

Poleć innym