Gospodarka

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podsumował 2015 roku

Jak wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku, zarówno PKB, jak i popyt wewnętrzny rosły szybciej niż w 2014 roku. Natomiast saldo obrotów handlowych było po raz pierwszy od dłuższego czasu dodatnie.

Dodaj komentarz

W 2015 roku PKB zwiększyło się o 3,6%. Dla porównania, poprzedni rok Polska zamknęła ze wzrostem PKB na poziomie 3,3%. Również sytuacja na rynku pracy była lepsza niż w 2014 r. Względem poprzedniego roku odsetek pracujących wzrósł o 2% Jak tłumaczą eksperci GUS, w 2015 r. motorem napędzającym polską gospodarkę był popyt krajowy.

W okresie styczeń – listopad 2015 r. odnotowano także szybszy wzrost eksportu niż importu, a wymiana handlowa – co podkreślają autorzy raportu – po raz pierwszy od lat zamknęła się dodatnim saldem (wartość eksportu to 15,6 mld euro, a wartość importu to 14,8 mld euro). Głównym kierunkiem polskiego eksportu były kraje rozwinięte, do których z Polski wysłano o 1,6% więcej towarów niż w 2014 roku. Tylko sprzedaż do UE, do której trafiło w 2015 r. 79,4% polskiego eksportu, wzrosła 1,9%. Do krajów EŚW wysłano 5,3% polskiego eksportu, co oznacza, że jego udział spadł o 0,3%. Natomiast kraje rozwijające zwiększyły udział w polskim handlu zagranicznym o 0,4% do poziomu 9%. W pierwszej trójce państw – odbiorców polskiego eksportu są: Niemcy (udział 27,2% i wzrost o 0,9%), Wielka Brytania (udział 6,7% i wzrost o 0,3%) oraz Czechy (udział 6,6% i wzrost o 0,2%).

 

Więcej informacji: Prezentacja

Illustracje © GUS

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

rswoj_2015_okladka

Poleć innym