Turystyka

Hotel Gródek – tu historia łączy się ze współczesnością

Gródek, to drugi z wczesnośredniowiecznych obiektów obronnych na Starym Mieście w Krakowie. Obecnie znajduje się tam Hotel Gródek, prywatne muzeum archeologiczne oraz restauracja.

Dodaj komentarz

Dzisiejszy Hotel Gródek, z historycznego punktu widzenia, znajduje się na terenach niezwykle ważnych dla dziejów królewskiego Krakowa. Historia wzgórza Gródek, na którym położony jest ten pięciogwiazdkowy hotel, wzmiankowana jest w dokumentach na długo przed lokacją Krakowa na prawie magdeburskim (1257 r.). Wspomniane wzgórze położone u brzegu starej Wisły, broniło miasta od wschodu i mieściła się tu równocześnie brama, którą wiódł szlak handlowy z Rusi Kijowskiej przez Kraków, aż do Hiszpanii.

Za przyczyną wójta miasta, niejakiego Alberta, wzgórze Gródek w kolejnych latach odegrało znaczącą rolę w historii Krakowa. I trzeba tu wspomnieć, że w ówczesnych czasach wójt miasta posiadał ogromne prerogatywy również wojskowe, zwłaszcza władając wzgórzem o znaczeniu militarnym. W roku 1311, wójt Albert wraz z niemieckimi i czeskimi mieszczanami przy poparciu najprawdopodobniej biskupa Jana Muskaty, rozpoczął bunt przeciwko, rezydującemu na Wawelu, księciu Władysławowi Łokietkowi. Trwał on rok i zakończył się klęską zwolenników czeskiego króla Jana Luksemburczyka. W efekcie władza nad wzgórzem przeszła w ręce Łokietka, a miasto Kraków zostało pozbawione wielu znaczących przywilejów. Na przejętym wzgórzu Gródek zniszczono siedzibę wójta Alberta i na jej miejscu wybudowano gród książęcy z wieżą obronną, obsadzony przez wojska przyszłego Króla Polski (1320 r.).

W późniejszych czasach znaczenie zameczku na Gródku zmalało i stał się on bardziej miejskim punktem służby policyjnej. W XV wieku, w wyniku pożaru zabudowania wzgórza uległy zniszczeniu, więc jego ówcześni właściciele – ród Tarnowskich, wybudowali na zgliszczach nowy gmach, a w starej zachowanej części powstała drobna zabudowa mieszkalna.

P-grodek-1

W 1621 r. budynek Tarnowskich odkupiła Anna z Branickich Lubomirska, by ufundować na tym miejscu, jako wotum za zwycięstwo polskie pod Chocimiem, klasztor dominikanek z prostym, barokowym kościołem Matki Boskiej Śnieżnej (poświęcony w 1635 r.). W wyniku oblężenia Krakowa przez Szwedów w 1655 r., kościół uległ zniszczeniu. Kilka lat później udało się go odbudować i w 1671 r., ponownie konsekrować. Pozostała zabudowa wzgórza Gródek nie miała jednak tyle szczęścia, nadal przez XVIII w. popadając w ruinę.

Dopiero w XIX w. sytuacja na wzgórzu Gródek poprawiła się. Wyremontowano wiele zabudowań, powstawały też nowe, stojące po dziś dzień budynki.

W roku 2004 przeprowadzono na terenie obecnego Hotelu Gródek ratunkowe badania  archeologiczno-architektoniczne (zespół w składzie: Cezary Busko, Waldemar Komorowski, Jerzy Niegoda i Bartłomiej Szmoniewski), które wskazały na potrzebę rozszerzenia wykopalisk na terenie tak bardzo ważnym dla historii Krakowa. Dzięki staraniom właściciela obiektu, Jerzego Donimirskiego, udało się stworzyć w restauracyjnej części hotelu prywatne muzeum archeologiczne z oryginalnymi artefaktami, odnalezionymi w trakcie ostatnich prac budowlanych.

Historia wzgórza Gródek i mieszczącego się na nim pięciogwiazdkowego hotelu jest jednak ciągle mało znana, nawet wśród mieszkańców miasta – warto, więc tam zajrzeć przy najbliższej wizycie w Krakowie i posłuchać ciekawych opowieści oraz obejrzeć zbiory muzeum.

 

Szczegółówe inforacje: Hotel Gródek

Fotografie © Markowski

Poleć innym