Turystyka

Industriada – ponad pięćset atrakcji i wszystkie w rytmie maszyny

Tegoroczne święto Szlaku Zabytków Techniki jest po bardzo wyjątkowe. W lutym Polska Organizacja Turystyczna odznaczyła Industriadę Złotym Certyfikatem uznając ją tym samym za Najlepszy Produkt Turystyczny w Polsce. Do tej pory taki tytuł przyznano tylko osiem razy. Pierwszym nagrodzonym był w 2008 roku… Szlak Zabytków Techniki.

Dodaj komentarz
Co nowego na Industriadzie?

Dwa, spośród 47 festiwalowych obiektów, to industriado­wi debiutanci. Po raz pierwszy w historii festiwalu będzie­ okazja zajrzeć do Fabryki Pełnej Życia, czyli dawnej fabryki obrabiarek Defum w Dąbrowie Górniczej, która przygotowała między innymi wystawę historycznych fo­tografii, warsztaty i komentowane spacery badawcze. Na Industriadzie zadebiutuje także osiedle patronackie Huty Silesia w Rybniku, które zaprasza między innymi na warsztaty animacyjno-artystyczne.

Nowym partnerem Industriady jest także Instytucja Filmowa „Silesia Film”. Dzięki zaangażowaniu jej pra­cowników w Walcowni Cynku w Katowicach odbędzie się prapremierowa projekcja filmu składającego się z amatorskich nagrań, przekazanych przez mieszkańców regionu, prezentujących codzienne życie w rytmie ma­szyny.

Tegoroczna Industriada to ponad 500 atrak­cji przygotowanych przez 47 przemysłowych zabytków w 28 miastach całego województwa. Dzięki współpra­cy organizatorów festiwalu z Kolejami Śląskimi, KZK GOP i MZK Tychy do zdecydowanej większości obiek­tów dojedziemy korzystając z kuponów upoważniających do bezpłatnego przejazdu. Jak widać Industriada to festiwal, który dosłownie i w przenośni łączy prze­mysłowe tradycje całego regionu – informuje dr Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Miasto Tychy i tamtejszy MZK to dla nas nowi, waż­ni partnerzy. W ubiegłym roku liczba turystów odwie­dzających Browar Obywatelski wzrosła pięciokrotnie. Teraz, kiedy działać będzie bezpłatny transport tyskiego przewoźnika, może być równie dobrze. Dla KZK GOP INDUSTRIADA to nie pierwszyzna, ale po raz pierwszy uczestnicy festiwalu będą mogli bezpłatnie korzystać z wszystkich autobusów i tramwajów KZK GOP, które kursują w sobotę 10 czerwca – dodaje Gramatyka.

Oficjalna inauguracja festiwalu odbędzie się w Chorzowie przy wieży wyciągowej Szybu Prezydent, która zmieni się w in­strument muzyczny podczas widowiska INDUstrument. Zakończenie święta Szlaku Zabytków Techniki zaplano­wano w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, gdzie będzie można zobaczyć spektakularne widowisko „Podniebna podróż” belgijskiego Teatru Tol oraz posłuchać kon­certów Velvetve, Yoachima i Max Bravury.

Kopalnie, huty i  zakłady pracy

Festiwal przygotował też specjalną niespodziankę dla tych, którym industrii nigdy za wiele. – Podczas Industriady odwiedzamy autentyczne kopalnie, huty czy nawet wciąż działające zakłady pracy. To miej­sca z historią i niezwykłym klimatem, który zauroczył już niejedną osobę. Dla prawdziwych fanów industria­lu mamy w tym roku wyjątkową propozycję – zapowiada dr inż. arch. Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Dwie instytucje kultury prowadzone przez samorząd Województwa Śląskiego – Ars Cameralis Silesiae Superioris i Regionalny Instytut Kultury w Katowicach specjalnie na tegoroczną INDUSTRIADĘ stworzyły linię produktów inspirowanych przemysłowy­mi obiektami i industrialną historią regionu. W ofer­cie znalazły się m.in. szlakowe torby, plecaki, biżuteria, ale też gra planszowa Przemysłowy Magnat. Ponadto w wyniku ogłoszonego konkursu nawiązana została współpraca z marką Gryfnie, która od lat promuje ślą­ską godkę i lokalną tradycję. Jej efektem będą koszul­ki inspirowane obiektami Szlaku Zabytków Techniki – informuje Mercik.

Zdecydowana większość festiwalowych atrakcji – 512 – jest dostępna bezpłatnie, jednak trzeba pamiętać, że część z nich wymaga wcześniejszej rezerwacji (44 wydarzenia), a w nie­których mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe lub dzieci pod opieką rodziców. Wszystkie obiekty festiwa­lu będą dostępne 10 czerwca co najmniej od godz. 12:00. Część z nich zakończy swój program w późnych godzi­nach nocnych.

Program Industriady jest bardzo bogaty i nie sposób wziąć udział we wszystkich jego atrakcjach, warto jednak pamiętać, że obiekty należące do Szlaku Zabytów Techniki dostępne są dla zwiedzających przez cały rok.

 

Szczegółowy program oraz informacje na temat bezpłatnego transportu w trakcie Industriady znajdują się na stronie: Wydarzenia

Fotografia © Anna Karahan

 

Poleć innym