Nauka

Innowatorzy- piąte koło u wozu

W 2015 roku Polska spadła o jedną lokatę (46. miejsce) w Global Innovation Index. Konieczność inwestowania w rozwój innowacyjności jest dziś oczywista. Rząd powołał Radę ds. Innowacyjności pod przewodnictwem Ministra Rozwoju. Zapominamy jednak o innym palącym problemie – o niedostatecznej aprobacie społecznej dla innowacji i innowatorów.

Dodaj komentarz

Według raportu „Społeczny klimat innowacji w Polsce” opracowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” do głównych barier rozwoju innowacyjności w Polsce należą przede wszystkim: brak poszanowania dla ludzi, którzy mają zdolność tworzenia nowych rozwiązań i ich skutecznego wdrażania oraz brak społecznego przyzwolenia dla porażki, która jest nieodzownym elementem innowacji. W polskim społeczeństwie nie ma akceptacji ani dla sukcesu innych, ani dla porażki. Prędzej zaakceptujemy i jako przykład podamy sukces obcokrajowca niż sukces odniesiony przez Polaka.

Rzadko nagłaśnia się sukcesy. Tych naukowców, którzy odchodzą ze świata nauki i zakładają swoje firmy, często traktuje się gorzej, jakby to odejście było jakąś ujmą. Podobnie jest w przypadku projektów realizowanych przez Polaków poza krajem. Często wyprzedzają one polską rzeczywistość, ale z pewnością do nas wrócą – Kamil Melcer, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pewne jest, że Polska potrzebuje innowatorów, wybitnych naukowców i przedsiębiorczych ludzi biznesu, którzy wdrożą osiągnięcia nauki. Musimy pokazywać ludzi, którzy osiągnęli sukces poprzez twórczą pracę. Osiągnięcia w zakresie innowacji powinny stawać się powodem do dumy i wzorem do naśladowania, a następnie fundamentem budowania wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej.

W dzisiejszym świecie trudno znaleźć lepszy sposób na promocję Polski niż poprzez zdolne umysły. Powinniśmy je promować jako wizytówkę naszego kraju. Nie jest to jednak u nas powszechne. Obecnie kraj, który nie ma wybitnych osób pracujących w nauce czy biznesie, nie jest pozytywnie postrzegany w świecie, a wizerunek jest dziś szczególnie ważny – prof. dr hab. Michał Kleiber, były prezes PAN, przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska”.

Dla popularyzacji postaw innowacyjnych i podniesienia prestiżu innowatora potrzebne są rozwiązania na każdym poziomie: począwszy od wczesnej edukacji, przez system szkolnictwa powszechnego i wyższego, nastawienie pracodawców do swoich pracowników, wzajemny stosunek ludzi nauki i biznesu, aż po kompleksowe, systemowe rozwiązania na poziomie strategii państwa. Tworzenie rozwiązań sprzyjających innowacjom to zadanie o dużej randze społecznej, ale także wiążące się w wielką odpowiedzialnością społeczną. To zadanie nie tylko państwa, sfery nauki czy biznesu – ale także środowisk społecznych, zaczynając od rodziny, na olbrzymiej roli mediów kończąc.

 

Więcej o polskiej innowacyjności można przeczytać w raporcie „Społeczny klimat innowacji w Polsce” opracowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji”.

 

Ilustracja © Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

teraz-polska-logo

Poleć innym