Kultura

Instytut Polski w Budapeszcie działa już 75 lat

Instytut Polski w Budapeszcie, najstarszy zagraniczny instytut kultury na Węgrzech oraz – obok Londynu – jeden z dwóch pierwszych w sieci polskich placówek dyplomacji kulturalnej – świętuje 75 urodziny. Z tej okazji przygotował cykl jubileuszowych wydarzeń dla mieszkańców węgierskiej stolicy.

Dodaj komentarz

Urodzinowe świętowanie rozpocznie się w piątek 23 maja odsłonięciem wielkiego muralu na ścianie kamienicy niedaleko siedziby Instytutu. Mural, wspólna praca polskich i węgierskich artystów, nawiązuje do tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej, wolności oraz polskiej kultury na Węgrzech.

Wieczorem na placu przed Instytutem koncerty zagrają Dagadana oraz Krzysztof Ścierański, oglądać będzie można performance teatru tańca ulicznego i wystawy, jednocześnie degustując specjały polskiej kuchni. O dobry nastrój podczas afterparty zadba DJ Wika, znana animatorka polskiej sceny klubowej i rówieśniczka Instytutu.

Drugiego dnia pomieszczenia Instytutu zamienią się w warsztaty recyklingu, wycinanek i robienia chleba na zakwasie. Lektorzy poprowadzą pokazowe lekcje języka polskiego. Finałem obchodów będzie wręczenie nagród laureatom konkursu na artykuł o Polsce w węgierskiej Wikipedii oraz urodzinowy poczęstunek.

Wszyscy goście jubileuszu będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z powiększonym w drewnie i iluminowanym logo Instytutu, przygotowanym przez znaną węgierską pracownię architektoniczną.

Instytut Polski na Węgrzech został oficjalnie otwarty 24 maja 1939 roku, kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. W czasie wojny, mimo zamknięcia Ambasady RP, Instytut dzięki życzliwej postawie ówczesnych władz węgierskich, funkcjonował aż do marca 1944 roku. Był to wyjątkowy przypadek promocji polskiej kultury i języka polskiego na mapie wojennej Europy. Instytut opiekował się wtedy ponad 100 tysiącami polskich uchodźców na Węgrzech, prowadził działalność wydawniczą i edukacyjną. Po wojnie szybko stał się jednym z najbardziej popularnych miejsc na mapie kulturalnej Budapesztu i prawdziwym dowodem na żywotność przyjaźni polsko-węgierskiej.

Szacuje się, że w kursach języka polskiego w ówczesnej Czytelnik Polskiej w latach 1952-1981 wzięło udział ok. 17 tysięcy osób. Projekcje dzieł Polskiej Szkoły Filmowej w latach 1960-tych i 1970-tych przyciągały tłumy. W kolejnej dekadzie Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej stał się nieformalnym miejscem spotkań rodzącej się węgierskiej opozycji demokratycznej. Dyskusje w ramach Klubu Polonistów gromadziły intelektualistów węgierskich, którzy po 1989 roku weszli do pierwszych szeregów życia publicznego. Brali w nich udział m.in. późniejsi premier József Antall i prezydent Árpád Göncz.

Współczesny Instytut Polski w Budapeszcie jest zaangażowany średnio w ponad 100 projektów rocznie, w większości we współpracy z najważniejszymi węgierskimi partnerami. Należy tym samym do najaktywniejszych spośród zagranicznych instytutów kultury na Węgrzech. Niewątpliwie sprzyja temu używana od 50 lat siedziba położona w samym centrum Pesztu przy reprezentacyjnej alei Andrássy. Przy Instytucie funkcjonuje biblioteka, galeria sztuki współczesnej Platan i piwnica artystyczna Latarka, a na kursy języka polskiego co semestr zapisuje się ok. 120 osób.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Instytut Polski w Budapeszcie

Fotgrafia © Instytut Polski w Budapeszcie

 

Poleć innym