Inwestycje

Inwestorzy znad Sekwany pozytywnie o Polsce

Ponad 60% pytanych przez CCIFP i KPMG przedsiębiorców francuskich planuje w 2014 roku otwarcie nowego biura lub oddziału w Polsce. Na podstawie wyników raportu „20 lat inwestycji francuskich w Polsce” wyraźnie widać, że francuskie firmy dobrze czują się na polskim rynku.

Dodaj komentarz

Jak wynika z raportu, 87% francuskich przedsiębiorców bardzo pozytywnie lub pozytywnie ocenia dotychczasowe efekty inwestycji w Polsce, a aż 97% poleciłoby Polskę jako docelowe miejsce inwestycji innym firmom. Przy wyborze lokalizacji dla inwestycji inwestorzy z Francji kierują się głównie wielkością rynku oraz perspektywami jego wzrostu.

Prawie wszyscy badani inwestorzy pozytywnie oceniają lokalizację geograficzną Polski (96%) oraz perspektywy wzrostu polskiego rynku (90%). W przeprowadzonym badaniu najgorzej oceniono natomiast sektor publiczny oraz infrastrukturę. Mniej niż połowa badanych (44%) ocenia poziom biurokracji jako zbyt wysoki. Problemami wg francuskich przedsiębiorców są również brak przejrzystości przepisów oraz stabilność systemu podatkowego i prawnego.

Francuskie firmy są zadowolone z działalności na polskim rynku. Świadczy o tym chęć zwiększenia skali inwestycji w Polsce w ciągu trzech najbliższych lat, zadeklarowana przez aż 64% ankietowanych. Dodatkowo, co czwarta firma chce otworzyć nowe biuro lub oddział. Ponad połowa z nich planuje też zwiększyć zatrudnienie w 2014 roku, a 38% zakłada że utrzyma je na tym samym poziomie. Warte podkreślenia jest też to, że wśród badanych przedsiębiorstw nikt nie zadeklarował wycofania się z Polski.

Francja jest trzecim inwestorem zagranicznym w Polsce i jednym z największych pracodawców. Liczba pracowników w firmach francuskich szacowana jest na 200 tys. Francja jest również jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20140707/inwestorzy_z_nad_sekwany_pozytywnie_o_polsce

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © PAIiIZ

Poleć innym