Inwestycje

Inwestycje z 2013 stworzą o 90% więcej miejsc pracy

– Jesteśmy w drodze do raju dla inwestorów zagranicznych – przekonywał prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman podczas konferencji podsumowującej rok 2013 w inwestycjach. W 2013 r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zamknęła 53 projekty inwestycyjne, które doprowadzą do powstania 18 963 nowych miejsc pracy – to wynik o 90% lepszy niż w 2012 r.

Dodaj komentarz

Wartość 53 zamkniętych przy wsparciu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych inwestycji wynosi 905,2 mln euro. – Średnia wartość jednego projektu w 2013 r. wyniosła 17 mln euro, czyli mniej niż rok wcześniej – podsumowała dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych Iwona Chojnowska-Haponik. Wynika to z coraz większej liczby projektów z sektora usług, które nie wiążą się z wysokim kapitałem oraz dużego udziału reinwestycji. Firmy już działające w Polsce realizując kolejne projekty nie muszą ponosić wysokich nakładów. Dyrektor Chojnowska podkreśliła jednak, że średnie zatrudnienie przypadające na jeden projekt (358 nowych miejsc pracy) jest dużo wyższe niż rok wcześniej.

Z 53 projektów zakończonych w 2013 roku najwięcej pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (17 projektów), Wielkiej Brytanii (5 projektów) oraz Belgii, Francji i Finlandii (po 3 projekty). Pod względem sektorów dominuje BPO i ICT (22 projekty), motoryzacja (10 projektów), badawczo-rozwojowy (7 projektów), maszynowy i logistyczny. – Warto zwrócić uwagę na sektor spożywczy, który w ubiegłym roku stał się lokomotywą polskiego eksportu. Zamknęliśmy tylko dwa projekty z tej branży, ale pracujemy nad wieloma innymi – powiedziała dyrektor Chojnowska.

W sektorze spożywczym, ale również w innych branżach Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zauważa wyraźny trend reinwestycyjny. Spośród 53 projektów zakończonych w ubiegłym roku, 42% to reinwestycje (22 projekty). To bardzo dobry znak, bo potwierdza, że zagraniczne firmy doceniają klimat inwestycyjny w Polsce i wiążą się z Polską na dłużej.

Najwięcej spośród zamkniętych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych inwestycji ulokowano w województwie dolnośląskim (10 projektów), śląskim i mazowieckim (po 8 projektów). 28% wszystkich projektów znalazło się w obszarach specjalnych stref ekonomicznych.

Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman podkreślił, że do Polski trafia coraz więcej projektów z obszaru sektora usług biznesowych – w ubiegłym roku aż 23 spośród 53 inwestycji. Prezes zaznaczył również nasilającą się dominację kapitału amerykańskiego.

Obecnie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi 164 projekty inwestycyjne (więcej niż rok wcześniej) o łącznej wartości 3,3 mld euro, które w przyszłości mogą stworzyć 30 487 miejsc pracy. Wśród obsługiwanych projektów najwięcej pochodzi z USA, Niemiec, Chin oraz Japonii. Dominujące sektory to usługi biznesowe w połączeniu z ICT a także motoryzacja, badania i rozwój oraz sektor lotniczy. – Wśród obsługiwanych inwestycji jest kilka naprawdę dużych projektów – ujawnił prezes Majman.

– Agencja wspiera nie tylko inwestorów zagranicznych ale również firmy polskie – zaznaczył prezes Majman. – Działalność Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych nie kończy się zaś na inwestycjach – dodał, przypominając o dużych projektach promocyjnych jak GoChina i GoAfrica.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

 

Poleć innym