Networking

IV Forum Polski Wschodniej

W dniach 3-4 czerwca 2014 r. odbędzie się w Kielcach IV Forum Polski Wschodniej. W tym roku w wydarzeniu weźmie udział ponad 250 uczestników oraz goście specjalni: były komisarz Unii Europejskiej ds. przemysłu i przedsiębiorczości Günter Verheugen oraz były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Dodaj komentarz

Wydarzenie IV Forum Polski Wschodniej dedykowane jest przedsiębiorcom, polskim i zagranicznym inwestorom, instytucjom otoczenia biznesu, podmiotom zainteresowanym inwestycjami oraz nawiązaniem współpracy gospodarczej z regionem, a także jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Polski Wschodniej. Zaproszenia do udziału w wydarzeniu otrzymali również przedstawiciele środowisk branżowych i opiniotwórczych. Forum ma na celu wzmacnianie pozytywnego klimatu gospodarczego Polski Wschodniej poprzez odwołanie się do atutów i cech charakterystycznych makroregionu.

Tegoroczna, czwarta edycja wydarzenia obejmie cztery sesje panelowe, które dotyczyć będą istotnych zagadnień, m.in.: podsumowania 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej, planów zagospodarowania nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz branżowych specjalizacji, które mogą stać się „lokomotywami” regionu. Takimi sektorami wysokiej szansy dla Polski Wschodnie są z pewnością między innymi branże spożywcza, metalowo-maszynowa oraz budowlana.

Z uwagi na fakt, iż w nowej perspektywie budżetowej szczególne miejsce zajmuje tematyka innowacyjności, jeden z paneli poświęcony zostanie nowoczesnej gospodarce, współpracy na styku nauki, biznesu i przemysłu, a także perspektywom zaangażowania środków publicznych we wspieranie innowacji oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym.

Uzupełnieniem paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, mediów, uczelni oraz samorządów będą prezentacje na temat rynków zagranicznych takich jak Japonia czy USA, prowadzone przez ekspertów – praktyków biznesu w tych krajach. Ponadto podczas Forum zaprezentowane zostaną możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski Wschodniej, a także sposoby wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz eksportu.

IV Forum Polski Wschodniej „4th Eastern Poland Business Forum” organizowane jest w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: IV Forum Polski Wschodniej

 

Poleć innym