Migracja

Jacek Purchla nowym przewodniczącym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

– Bardzo się cieszę, że możemy nominować kogoś, kto będzie reprezentował Polskę w ważnym miejscu – powiedział minister Grzegorz Schetyna podczas uroczystości wręczenia profesorowi Jackowi Purchli aktu powołania na Przewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Dodaj komentarz

Szef polskiej dyplomacji podkreślił znaczenie, jakie MSZ przywiązuje do pracy Komitetu: „W pełni doceniamy starania Komitetu na rzecz promocji w świecie polskiej nauki, edukacji i kultury, jak również zabiegi na rzecz popularyzacji działalności UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)”.

Minister zwrócił uwagę, że działalność Komitetu stanowi istotne wsparcie wysiłków MSZ na rzecz podniesienia rangi Polski na forum UNESCO, jak i szerzej – w systemie Narodów Zjednoczonych, dodając, że jest to w części także zasługa profesora Jacka Purchli, jako dotychczasowego wiceprzewodniczącego Komitetu. Nawiązując do członkostwa Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa, minister Grzegorz Schetyna podkreślił, że jest to „wielkie wyróżnienie ale też i wyzwanie dla naszego kraju. To szansa na popularyzację wiedzy o naszym dziedzictwie kulturalnym i przyrodniczym”. Zaapelował jednocześnie o kontynuację wysiłków na rzecz utworzenia sieci komitetów narodowych państw Unii Europejskiej.

Dziękując za nominację, nowy przewodniczący PK ds. UNESCO podkreślił, że wyzwaniem dla niego jest sama różnorodność tematyczna z jaką mamy do czynienia w UNESCO, a także polskie członkostwo w Komitecie Światowego Dziedzictwa. – Jestem zaszczycony tym wyborem i tą nominacją – podkreślił profesor Purchla – Różnorodność obszaru zainteresowania UNESCO jest dla nas wyzwaniem, a sama marka UNESCO jest dobrze rozpoznawalna na całym świecie.

Profesor Jacek Purchla jest z wykształcenia historykiem sztuki i ekonomistą,  specjalistą z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast. Pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (był jego założycielem). Zastąpił dotychczasowego przewodniczącego PK ds. UNESCO, którym był profesor Andrzej Rottermund.

Minister Grzegorz Schetyna wręczył także Minister Darii Lipińskiej–Nałęcz decyzję o powołaniu jej w skład PK ds. UNESCO.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fotografia © Michał Jasiulewicz\MSZ

Poleć innym