Gospodarka

Jak podtrzymać gospodarczy sukces Polski?

W ramach serii Country Economic Memorandum, Bank Światowy opublikował dokument poświęcony czynnikom, które zapewnić mają Polsce utrzymanie mocnej pozycji ekonomicznej. Konkluzja memorandum jest jednoznaczna – Polsce potrzebne jest zaciśniecie pasa.

Dodaj komentarz

„Wypracowany w ciągu ostatnich dwóch dekad sukces gospodarczy rozświetlił Polskę. Kraj, łatwo zadomowił się w Unii Europejskiej i coraz szybciej dogania innych członków Wspólnoty – średni poziom PKB per capita wzrósł z mniej niż 42% w 2000 roku do 60% w 2012 roku”, piszą autorzy Memorandum.

Wraz z podążaniem drogą szybkiego wzrostu i dynamicznego rozwoju, na drodze Polski zaczęło się pojawiać coraz więcej czynników, które mogą osłabić efekty tak ciężko wypracowanej pozycji. Jednym z głównych wyzwań jest szybko starzejące się społeczeństwo. Coraz większy odsetek populacji odchodzi na emeryturę, a coraz mniej nowych pracowników wchodzi na rynek. Sytuacja ta nie tylko negatywnie wpływa na wymianę pokoleń na rynku pracy, ale osłabia też system socjalny w Polsce. Dlatego Bank Światowy zaleca wprowadzenie instrumentów wspierających system oszczędzania, aby uchronić osoby w wieku okołoemerytalnym przed ubóstwem. Radykalna polityka oszczędnościowa zalecana jest także w sektorze korporacyjnym i na poziomie centralnym. Jak tłumaczą eksperci, to jedyny sposób, aby Polska mogła zmierzyć się z wyzwaniami globalnymi i utrzymać tempo rozwoju kraju oraz coraz wyższy standard życia w nim.

Z pełnym raportem  można zapoznać się na stronie Banku Światowego: Saving for the Future: Supporting Economic Growth and Living Standards in an Aging Poland

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, World Bank

Ilustracja © World Bank

Poleć innym