Szkoła Liderów

Jak promować Polskę w Brazylii? Kulturalnie i angażująco!

Szkoła Polonijnych Animatorów Kultury zaprasza młode, aktywne osoby działające na rzecz promocji Polski i polskiej kultury w Brazylii do udziału w bezpłatnym, 11-dniowym szkoleniu w Polsce!

Link to Poland objął patronat medialny nad projektem.

Dodaj komentarz

Celem projektu jest wsparcie merytoryczne organizacji i środowisk polonijnych działających na rzecz promocji Polski i polskiej kultury, oferując brazylijskim aktywistom młodego pokolenia intensywny kurs w Polsce w dniach 12 – 23 sierpnia 2014 roku. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w nowoczesne umiejętności, wiedzę i kompetencje niezbędne do prowadzenia samodzielnych projektów kulturalnych, a jednocześnie poznają współczesne oblicze Polski i polskiej kultury. Projekt, organizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, powstał w oparciu o doświadczenia prowadzonej od 2009 roku Szkoły Liderów Polonijnych i współpracy z młodymi liderami polonijnymi poszczególnych krajów świata.  Pierwsza edycja Szkoły Polonijnych Animatorów Kultury odbyła się w roku 2013 i skierowana była do mieszkańców Federacji Rosyjskiej.

Do 8 czerwca można zgłaszać się do udziału w projekcie – szczegóły dostępne w języku polskim i portugalskim, a także na Facebooku. Szkolenia będą prowadzone w języku portugalskim.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy oferują także zwrot części kosztów podróży. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt w sprawie projektu:

Paweł Cieślak – pawel.cieslak@szkola-liderow.pl | tel. 22 556 82 62 – jęz. polski

Ewa Potocka – ewa.potocka@szkola-liderow.pl | tel. 22 556 82 60 – jęz. portugalski

 

Fotografia © Szkoła Liderów

Poleć innym