Turystyka

Jak zmienia się Kraków Airport w żółtej strefie?

Od soboty 10 października 2020 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w „Sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego”, na terenie całego kraju wprowadza się zasady obowiązujące w strefach żółtych. Oznacza to także zmiany na krakowskim lotnisku.

Dodaj komentarz

Obecnie, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego wszystkim pasażerom przy wejściu do terminalu mierzona jest temperatura, a  w budynku oraz na pokładach samolotów obowiązkowe jest noszenie maseczek. Podróżni zobowiązani są do utrzymania dystansu sanitarnego, wynoszącego co najmniej 1,5m.

Od soboty (10.10.2020) obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także miejsc na terenie całego lotniska tj. również parkingach oraz drogach prowadzących do terminalu. Niezmiennie obowiązek taki utrzymany zostaje w środkach komunikacji publicznej z których korzystają pasażerowie jadący z /do lotniska. Dla wspólnego bezpieczeństwa w całym terminalu znajdują się oznaczenia pomagające zachować dystans między wszystkimi użytkownikami. W terminalu ogólnie dostępne są także stacje umożliwiające dezynfekcję dłoni, jak również maseczkomaty pozwalające na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej. Od 10 października liczba korzystających osób z lokali gastronomicznych na terenie Kraków Airport zostanie ograniczona zgodnie z limitem 1 osoby na 4m2 powierzchni restauracji. W salonie Business Lounge będzie odpowiednio zmniejszona liczba miejsc siedzących dla pasażerów.

Wprowadzenie strefy żółtej na terenie lotniska, nie skutkuje zaostrzeniem restrykcji wobec osób wchodzących do budynku terminalu pasażerskiego i nie ma również bezpośredniego wpływu na ograniczenie siatki połączeń krakowskiego lotniska.

Szczegółowe informacje: Kraków Airport

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym