Wybitni Polacy

Już wkrótce poznamy laureatów konkursu „Wybitny Polak Zagranicą 2014″

Konkurs „Wybitny Polak” to inicjatywa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, której głównym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces w kraju i poza jego granicami.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym Link to Poland.

Dodaj komentarz

Konkurs „Wybitny Polak” to okazja do zaprezentowania osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie, a także do przybliżenia sylwetek tych osób w naszym kraju, gdyż jak pokazuje praktyka, bardzo często nasi rodacy, znani i szanowani na emigracji, pozostają zupełnie anonimowi dla Polaków mieszkających w kraju.

Pierwsza edycja konkursu została przeprowadzona w 2010 roku, a jej Laureatami zostali: Wojciech Kilar – jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów oraz Hilary Koprowski – wirusolog i immunolog, twórca pierwszej na świecie szczepionki przeciw wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego-Medina.

Zgodnie z zaleceniami Kapituły Godła „Teraz Polska”, w 2011 roku Konkurs został rozszerzony na etapy zagraniczne oraz podzielony na 5 kategorii.

W tej chwili Konkurs „Wybitny Polak” odbywa się równolegle w Polsce i zagranicą.

Zagraniczna edycja Konkursu jest adresowana w szczególności do obywateli polskich oraz polskiego pochodzenia zamieszkałych na stałe poza granicami RP i jest przeprowadzana w pięciu kategoriach:

• Biznes
• Kultura
• Nauka
• Osobowość
• „Młody Polak”

Za przeprowadzenie zagranicznej edycji Konkursu odpowiadają Komitety Organizacyjne, które są tworzone przez lokalne Organizacje Polonijne. Spośród reprezentantów miejscowych środowisk polonijnych, Komitety wyłaniają członków Komisji Ekspertów, której zadaniem jest ocena kandydatur zgłoszonych do Konkursu oraz wybór Laureatów. Grono Ekspertów reprezentuje możliwie szeroki przekrój miejscowej Polonii. Do prac w komisji są zapraszane osoby cieszące się uznaniem i autorytetem, mające duże doświadczenie oraz wiedzę odnośnie działalności naszych rodaków w danym kraju. Pełna reprezentacja środowisk polonijnych w pracach tego gremium gwarantuje dokonanie obiektywnej oceny kandydatur oraz właściwego wyboru Laureatów.

Konkursu wspierają również polskie placówki dyplomatyczne. Współpraca oraz znajomość miejscowych środowisk ze strony przede wszystkim Konsulatów RP, są na tym etapie konkursu nieocenione.

Wszyscy Laureaci wyłonieni w etapach regionalnych otrzymują honorowy tytuł Wybitnego Polaka w danym kraju, pamiątkową statuetkę i dyplom.

W ubiegłych edycjach Konkursu etapy regionalne zostały przeprowadzone w USA (Nowy Jork i Chicago), w Belgii, Norwegii i Singapurze. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad realizacją Konkursu Wybitny Polak w Szkocji, Holandii, Francji i Niemczech.

Krajowa edycja Konkursu „Wybitny Polak” przeprowadzana jest bezpośrednio przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego i połączona jest organizacyjnie z konkursem „Teraz Polska”. Kandydatów do nagrody rekomendują różnego rodzaju organizacje społeczne i samorządowe, współpracujące w tym zakresie z Fundacją.

Spośród Laureatów zagranicznych edycji regionalnych oraz kandydatur wskazanych przez organizacje krajowe Kapituła Godła „Teraz Polska” dokonuje wyboru Laureatów Konkursu Wybitny Polak.

Podczas uroczystej Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim w Warszawie lub w Ambasadach Polskich w swoich krajach odbierają oni Statuetki „Wybitnego Polaka”.

Laureatów tegorocznej edycji Konkursu poznamy już wkrótce.

 

Więcej informacji: Fundacja Godła Promocyjnego Teraz Polska  oraz Pangea Alliance, Pangea Scotland, Fundacja Polonus, Stowarzyszenie UCI – The Young Polish Norwegian Professionals Association, Stowarzyszenie Florek & Entertainment

Poleć innym