Szkoła Liderów

Kampania „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”

Z początkiem września rozpoczęła się kampania „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” zachęcająca Polaków do udziału w irlandzkich wyborach samorządowych. O sposobach i terminach głosowania przypomina szeroko zakrojona akcja promocyjna, której centrum dowodzenia stanowi strona www.jestesusiebie.org.

Dodaj komentarz

Kampania organizowana przez Forum Polonia we współpracy ze Szkołą Liderów (Polska) i współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych edukuje, informuje i zachęca Polaków do rejestracji w spisie wyborców oraz późniejszego głosowania bądź kandydowania w wyborach lokalnych. To kampania społeczna, nie mająca na celu wspierania żadnej z partii politycznych, ani konkretnych kandydatów.

Jeden z koordynatorów akcji, Artur Banaszkiewicz mówi: „Polityka lokalna w Irlandii bardzo różni się od tej w Polsce. Przede wszystkim jest bardzo blisko mieszkańców, tu w Irlandii radni są na wyciągnięcie ręki, zabiegają silnie o głosy osób zarejestrowanych do wyborów i nierzadko pomagają osobiście swoim wyborcom! Polacy powinni wykorzystać nadarzającą się sposobność i zostać dostrzeżonym przez radnych!”

 

Kampania opiera się na dwóch rodzajach działań:

Działania profrekwencyjne:

informowanie i edukowanie Polaków o ich prawach wyborczych  i potrzebie rejestracji w spisie wyborczym przed 25 listopada 2013 roku, a także o prawie do głosowania w wyborach samorządowych; tym samym zachęcanie Polaków do udziału w wyborach

Działania angażujące:

działacze polonijni będą mogli realizować w ramach kampanii specjalnie przygotowane dla nich zadania: diagnozowanie środowisk lokalnych, prowadzenie działań angażujących (wydarzenia, afiszowanie, ogłoszenia lokalne, itd). Zadania i model angażowania jest wzorowany na  na doświadczeniach akcji Masz Głos Masz Wybór z Polski.

W ramach kampanii  prowadzone są działania mające na celu dotarcie, zaangażowanie i wspieranie lokalnych aktywistów polonijnych, którzy mają zacięcie do aktywności społecznikowskiej.

O działaniach angażujących mówi Iwona Ciećwierz ze Szkoły Liderów: „Wierzę, że podobnie jak w Polsce, w Irlandii mieszka mnóstwo osób która chcą działać na rzecz swoich lokalnych społeczności, zachęcać do angażowania się w lokalne sprawy, budować dialog pomiędzy mieszkańcami a radnymi i w końcu widzieć pozytywne zmiany. Do takich właśnie osób chcemy dotrzeć tu w Irlandii w ramach działań angażujących! To oni pociągną innych do działania!”

Działania w 2013 roku będą koncentrowały się przede wszystkim wokół zachęcania do rejestrowania się do spisu wyborców. Termin uproszczonej rejestracji upływa 25 listopada 2013 roku.

 

Krótki film promujący kampanię do obejrzenia: TUTAJ

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie kampanii  „Jesteś u siebie”

 

 

Poleć innym