Praca

Kanada – według rankingów zapewnia najlepszą jakość życia

„W świecie przyćmionym przez konflikty etniczne, które dzielą narody, Kanada stanowi przykład kraju, w którym ludzie różnych kultur mogą żyć i pracować razem w pokoju, dobrobycie i wzajemnym szacunku.”
/Bill Clinton/

Dodaj komentarz

Na stronie głównej Ambasady Kanady w Polsce czytamy: „wzajemne stosunki pomiędzy Kanadą a Polską układają się doskonale. Charakteryzują się ożywionymi kontaktami na najwyższym szczeblu, ekspansją stosunków handlowych i ekonomicznych, udaną współpracą wojskową oraz ciągle poszerzającym się zakresem więzów między naszymi obywatelami.” Jest to oczywiście rzetelna prawda! Kanada otworzyła granicę swojego kraju dla Polaków. Według statystyk w roku 2013 Kanada wyda wizy pobytowe dla ok. 240-265 tys. osób, czyli mniej więcej tyle co w sumie w minionych pięciu latach.

Kluczowe okazało się spotkanie ministra ds. imigracji Jasona Kenneya z Polonią w Wielkiej Brytanii i Irlandii w październiku 2012 r. Minister poinformował, iż Kanada potrzebuje pracowników z sektora budowlanego, usług, oraz transportu. Bardzo ważnym aspektem jest znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego, ponieważ przyczyną bezrobocia wśród imigrantów w Kanadzie okazuję się brak możliwości komunikacji czyli znajomości języków rządowych. Oczywiście Ambasada Kanady udostępnia informacje na temat programów imigracyjnych dla Polaków. Dostępne są programy imigracyjne dla takich grup jak:

wykwalifikowani pracownicy i profesjonaliści, osoby nominowane przez prowincję, imigracja biznesowa i Canadian Experience Class itp. (więcej na stronie Ambasady Kanady w Warszawie).

Interesujący jest fakt, iż o obywatelstwo można ubiegać się już po trzech latach pobytu w Kanadzie.

Od kilku lat Polacy są zwolnieni z obowiązku wizowego, zatem aby odwiedzić Kanadę w celach turystycznych nie potrzebują wizy. Należy mieć ważny paszport biometryczny oraz opcjonalnie inne dokumenty, które mogą udowodnić, że zamierzamy wrócić do Polski (dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski). Długość dozwolonego pobytu na terenie Kanady ustala Urzędnik Imigracyjny na granicy kanadyjskiej (na lotnisku lub lądowym przejściu granicznym). Jeżeli urzędnik nie wbije nam daty do kiedy możemy przebywać w Kanadzie, to będzie to okres umowny – 6 miesięcy. Oczywiście możemy później, już na miejscu ubiegać się o przedłużenie pobytu.

 

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Ambasada Kanady w Polsce

Citizenship and Immigration to Canada

Koszty utrzymania w Kanadzie

Work in Canada tool kanał na youtube

 

Fotografia © Margo Hashem

Poleć innym