Biznes

Kierunki rozwoju 2014 – Made in Poland

Polski przemysł stanowi blisko 25% całej gospodarki i jest wyższy niż średnia w całej Unii Europejskiej (18,5%) oraz porównywalny do samych Niemiec (25,8%). Polskie firmy są konkurencyjne dzięki dużej elastyczności wydajności produkcji, jakości wyrobów czy umiejętności kontroli kosztów – wynika z raportu „Kierunki 2014. Made in Poland” autorstwa DNB Bank Polska i Deloitte.

Dodaj komentarz

Raport kierunki rozwoju 2014 – Made in Poland stanowi podsumowanie analizy konkurencyjności polskich producentów oraz perspektyw i warunków ich rozwoju.

W ostatnich latach wysokie wzrosty produktywności miały miejsce w branżach, które w dużym stopniu nastawione są na rynki zagraniczne. Potencjał polskiego przemysłu widać przede wszystkim na przykładzie obecności na dużym i bardzo wymagającym rynku niemieckim. Polski eksport ma bardziej charakter zaopatrzeniowy.

Udział eksportu w sprzedaży polskiej branży motoryzacyjnej stanowi aż 77% i skutecznie wypiera produkcję rozwiniętych gospodarek europejskich. Sprzyjają temu nadal niższe średnie ceny sprzedaży niż w UE (o prawie 20%) – czytamy w raporcie. Obok przemysłu motoryzacyjnego do najbardziej konkurencyjnych polskich branż zaliczyć należy wyroby z metali, urządzenia elektryczne, przemysł tekstylny czy meblarski. Branże najmniej konkurencyjne to: przemysł skórzany, energetyczny, wodny i poligrafia.

Obraz polskiego przemysłu nie oznacza, że jego perspektywy są wyłącznie świetlane i na horyzoncie nie widać żadnych zagrożeń. Oprócz konieczności stałej kontroli kosztów, w tym zwłaszcza utrzymywania na niskim poziomie kosztów pracy, należą do nich istniejące wciąż bariery prowadzenia działalności gospodarczej, edukacja, a przede wszystkim – ceny energii.

Z przeprowadzonej analizy konkurencyjności polskich producentów wynikają następujące kierunki rozwoju: Polska jest krajem o udziale przemysłu w całej gospodarce na poziomie Niemiec i powyżej wielu krajów UE. Polski przemysł jest konkurencyjny, a jego produkty wypierają produkty innych krajów z rynku niemieckiego, który jest najbardziej konkurencyjny w UE. Przewagi konkurencyjne Polski nie zależą wyłącznie od niskich płac i słabszego kursu walutowego, ale wynikają przede wszystkim ze wzrostu wydajności i jakości produkcji.

 

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Ilustracja © DNB Bank Polska i Deloitte

Poleć innym