Wybitni Polacy

Klub Liderów Przyszłości

17 lipca 2014 w warszawskiej restauracji St. Antonio odbyło się I spotkanie Klubu Liderów Przyszłości. Jego członkowie zostali wyłonieni w ramach programu „25/25. Młodzi liderzy na start”, odbywającego się pod patronatem Władysława Kosiniak-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wśród 25 Liderów znaleźli się m.in. Adam Bodnar, Rafał Brzoska, Joanna Erbel, Maria Seweryn, Olga Kozierowska, Dorota Masłowska, Artur Kurasiński, Michał Sadowski czy Patrycja Piekutowska, której koncert uświetnił spotkanie.

Dodaj komentarz

Projekt realizuje Magazyn „Teraz Polska”, który przeprowadził cykl debat pod wspólnym tytułem „25/25. Młodzi liderzy na start”. Zaproszeni eksperci wytypowali 25 młodych liderów, którzy mają największą szansę uzyskać wpływ na kierunek rozwoju Polski w następnym ćwierćwieczu i pociągnąć za sobą swoje pokolenia.

W roku rocznicy 25-lecia wolnej Polski, wśród wielu bilansów i podsumowań, brakuje głosu – co dalej z tą Polską? Chcieliśmy ten wielogłos wspomnieniowy uzupełnić o ten mówiący o przyszłości i wskazać wśród młodego pokolenia, liderów, którzy niebawem będą w stanie, nie tylko nie zaprzepaścić tego dziedzictwa, ale przede wszystkim nadać nową jakość i dynamikę w rozwoju Polski – mówił Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W miniony czwartek laureaci odebrali oficjalne odznaczenia i postanowili zawiązać Klub Liderów Przyszłości, jako forum tworzenia idei istotnych dla rozwoju Polski, wypracowania wspólnego głosu w najważniejszych kwestiach dot. rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, czy krystalizowania przedsięwzięć istotnych dla rozwoju Polski. Klub powstał w otwartej formule, a lista członków-założycieli może się powiększać w zależności od działalności i dokonań innych liderów.

Każdy z nas, dziś wyróżnionych jest człowiekiem, który ciężką pracą doszedł do określonych rezultatów w swojej dziedzinie, często związanej z promocją Polski (czy poprzez kulturę, naukę czy biznes). Nikt z nas nie jest już na początku drogi, ale w mocnym momencie swojej kariery zawodowej. To daje ogromną szansę, że nasz wspólny głos będzie się liczyć. Musimy przekonać ludzi, jak bardzo istotna jest korelacja i synergia wspólnego działania – mówi Patrycja Piekutowska, wybitna skrzypaczka, Liderka Przyszłości.

Wśród 25 Liderów Przyszłości znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Adam Bodnar, Janusz Bujnicki, Rafał Brzoska, Joanna Erbel, Agata Etmanowicz, Katarzyna Gierczak Grupińska, Łukasz Hardt, Leszek Jażdżewski, Olga Kozierowska, Sebastian Kulczyk, Artur Kurasiński, Wojciech Kuśpik, Dorota Masłowska, Łukasz Misiukanis, Grzegorz Piątek, Patrycja Piekutowska, Wojciech Przybylski, Michał Sadowski, Tomasz Sadzyński, Maria Seweryn, Kamila Sidor, Agnieszka Skala, Paweł Sroczyński, Sławomir Sierakowski, Darek Żuk.

To duży zaszczyt znaleźć się w tej grupie. Z zaciekawieniem rozmawiałam z pozostałymi nominowanymi o ich doświadczeniach w tak różnych od mojej branżach. Możemy bardzo wielu rzeczy się od siebie nauczyć, wymieniać pomysłami i inspirować nawzajem – dodaje Kamila Sidor, współtwórczyni Geek Girls Carrots, Liderka Przyszłości.

 

Więcej  informacji na temat laureatów można znaleźć: tutaj.

Źródło: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Fotografia © Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Poleć innym