Śladami Polaków

Konferencja: O polskiej emigracji do Ameryki Północnej

21 i 22 września w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się międzynarodowa konferencja „Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej”.

Dodaj komentarz

21 i 22 września w Muzeum Emigracji odbędzie się międzynarodowa konferencja „Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej”. Konferencja poświęcona jest historii emigracji z ziem polskich do Ameryki Północnej, kształtowaniu się polonijnych społeczności oraz udziale Polaków w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym w USA i Kanadzie.

W obradach weźmie udział około 70 naukowców różnych specjalności z Polski, USA, Kanady, Francji oraz Holandii: historyków, amerykanistów, kanadystów, politologów, socjologów, kulturoznawców, literaturoznawców, antropologów kulturowych, filologów.

Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia związane z historią  emigracji z ziem polskich do Ameryki Północnej oraz kształtowaniem się i rozwojem  zbiorowości polonijnych w USA i Kanadzie. Zapoznamy się z udziałem Polaków w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym oraz naukowym USA i Kanady. Dowiemy się jak wygląda współpraca i kontakty diaspory z Polską oraz jej wpływ na stosunki amerykańsko-polskie i kanadyjsko-polskie. Poznamy kulturalne aspekty polskiej obecności w USA i Kanadzie oraz funkcjonowanie organizacji i mediów polonijnych. Zaprezentowana będzie rola i aktywność polskiego duchowieństwa na kontynencie amerykańskim obraz Polaków w społeczeństwach amerykańskim i kanadyjskim.

Konferencja rozpocznie się przemówieniem Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka o godz. 9.00. Drugi dzień obrad otworzy wykład Pana Jeremiego Wallace, Chargé d’affaires Kanady w Polsce o godz. 10.00

Podczas konferencji Radio TOK FM nadawać będzie relacje ze studia zlokalizowanego w gmachu Muzeum.  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane historią oraz emigracją!

 

Szczegółowe informacje: Muzeum Emigracji – Polska 1 

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym