Ośrodki i centra naukowe

Konferencja popularnonaukowa „Nauka. Polskie Perspektywy”

W dniach 24-25 października już po raz trzeci odbędzie się konferencja popularnonaukowa „Nauka. Polskie Perspektywy”, adresowana do młodych naukowców, doktorantów i studentów polskiego pochodzenia, którzy prowadzą swoje badania na uniwersytetach poza granicami Polski.

Konferencja odbywa się pod patronatem medialnym Link to Poland.

Dodaj komentarz

Konferencja ta umożliwia żyjącym i uczącym się za granicą studentom spotkanie się, zbudowanie sieci kontaktów oraz podjęcie dyskusji na tematy związane z uczestnictwem Polski w rozwoju nauki i technologii. Organizowana wspólnie przez dwa stowarzyszenia studenckie: Cambridge University Polish Society i Oxford University Polish Society przy wsparciu LSE SU Polish Business Society, konferencja NPP dzieli się na trzy główne sesje tematyczne: matematyczno-fizyczną, przyrodniczą i ekonomiczną.

Jednym z głównych celów konferencji jest popularyzacja nauki przy jednoczesnym umacnianiu współpracy pomiędzy jej brytyjskimi, polskimi i europejskimi gałęziami. Organizatorzy NPP wierzą, że zapewnienie młodym polskim naukowcom platformy, na której mogą prezentować swoje badania, jak również uczyć się i czerpać inspiracje od siebie nawzajem, jest jednym z najlepszych sposobów na rozwój i wykorzystanie potencjału drzemiącego w tej dynamicznie rozwijającej się społeczności.

Najważniejszym punktem konferencji są krótkie 15-minutowe wystąpienia, w czasie których prelegenci opowiadają publiczność o swoich badaniach naukowych. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana: od biologii molekularnej, poprzez psycholingwistykę aż do kwestii formowania się gwiazd. Każda taka sesja tematyczna poprzedzona jest wystąpieniem, jednego z gości specjalnych, którzy dzięki swojej wiedzy i ogromnemu doświadczeniu inspirują młode pokolenie i dostarczają im cennych informacji i rad. W tym roku organizatorzy zaprosili na konferencję kolejnych wybitnych naukowców, m.in. profesor Agnieszkę Zalewską, ubiegłoroczną przewodniczącą Rady CERN i profesora Michała Hellera, filozofa.

Podczas konferencji NPP uczestnicy mają również możliwość uczestniczenia w różnych warsztatach, dzięki którym mogą rozwinąć swoje umiejętności pracy w grupie i twórczego rozwiązywania problemów, ale także zdobywają praktyczne umiejętności potrzebnych nie tylko w pracy naukowej, ale i w życiu codziennym.

Program konferencji jest tak zaplanowany by dawał uczestnikom również wiele okazji do rozmowy i nawiązywania nowych kontaktów podczas przerw kawowych i obiadowych, sesji plakatowych, gry w kręgle, zabaw tanecznych, czy też zwiedzania i pływania łodziami.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w październiku 2012 w Oksfordzie. Okazała się być ogromnym sukcesem, goszcząc prawie 150 uczestników, w tym roku organizatorzy spodziewają się już ok. 300 gości.

 

 

Szczegółowe informacje i program dostępne są na stronie: Nauka. Polskie Perspektywy | FB

Fotografia © Nauka. Polskie Perspektywy.

 

 

Poleć innym