Networking

Kongres 60 Milionów – Wielkie Spotkanie Przedsiębiorców Polonijnych

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów – Wielkiego Spotkania Przedsiębiorców Polonijnych jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Na rok 2018 zaplanowano dwie edycje Kongresu. Pierwsza z nich odbędzie w dniach 9-10 lutego 2018 roku w Miami Beach, druga zaś 30-31 sierpnia 2018 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce.

Link to Poland jest patronem medialnym Kongresu.

Dodaj komentarz
Kongres 60 Milionów

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów – Wielkiego Spotkania Przedsiębiorców Polonijnych jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków. Obchody przypadającej na 2018 rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości stanowią doskonałą okazję do spotkania w gronie polonijnym i podjęcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na mapie świata i naszej pozycji w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich gospodarczego wymiaru.

Intencją przyświecającą organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania.

Dwie edycje – Miami i Jasionka k. Rzeszowa

Na rok 2018 zaplanowano dwie edycje Kongresu. Pierwsza z nich odbędzie w dniach 9-10 lutego 2018 roku w Eden Roc Hotel w Miami Beach, druga zaś, datowana na 30-31 sierpnia 2018, w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce.

Program obu wydarzeń realizowany będzie w ramach kilku paneli dyskusyjnych, z których każdy poprzedzony zostanie prezentacją wprowadzającą. Zakres tematyczny pierwszej edycji obejmie m.in. zagadnienia budowania polskiej marki na świecie, kreowania wizerunku kraju na arenie międzynarodowej i roli Polonii w tym procesie, współpracy gospodarczej między polskimi i zagranicznymi ośrodkami biznesowymi, w tym wprowadzania polskich przedsiębiorców na rynki zewnętrzne, potencjału turystycznego Polski a także opcji inwestycyjnych w naszym kraju, z których skorzystać mogą rodacy zamieszkujący poza jego granicami.

Organizatorzy wierzą, że Kongres 60 milionów stanie się płaszczyzną międzynarodowej i międzypokoleniowej komunikacji w nowoczesnym wymiarze, przyczyniając się tym samym do integracji rozproszonej po świecie polskiej społeczności i zacieśnienia więzów, nie tylko o charakterze biznesowym.

 

Szczegółowe informacje na temat  Kongresu oraz program i rejestracja na stronie:  60mln  | FB

Poleć innym