Studenci

Konkurs na najlepsze prace magisterskie!

Termin składania prac magisterskich dotyczących promocji Polski do VIII edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja” został przedłużony do 24 października 2014r. Na laureatów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne – o łącznej wartości ok. 50.000 zł., publikacje, a także praktyki i staże.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym Link to Poland.

Dodaj komentarz

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, już po raz ósmy organizują konkurs na najlepszą pracę magisterską ”Teraz Polska Promocja”. Tematyka prac magisterskich powinna obejmować szeroko rozumianą promocję Polski, a w tym promocję ogólną (wizerunkową), gospodarczą, rolno-spożywczą, turystyczną, sportową, kulturalną i naukową Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie.

Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Fundacji PZU. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja”.

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy

Pracę magisterską na płycie CD/DVD (2szt.)

Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych

Kopię promotorskiej recenzji pracy

 

Na zgłoszenia prac magisterskich czekamy do 24 października 2014r. pod adresem: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul. Górskiego1, 00 – 033 Warszawa.

Więcej informacji i regulamin Konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska.   

 

Partnerzy konkursu: Fundacja PZU, NASK i Deutsche Bank Polska SA, EuRoPol GAZ SA

Patronat honorowy objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza.

W gronie partnerów honorowych znajdują się: UW, PW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW.

Poleć innym