Turystyka

Kowal – urokliwe miasteczko w samym centrum Polski

Kowal to niewielkie miasteczko położone wśród lasów i jezior Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Jest to ścisłe centrum Polski i wszędzie stąd blisko. Warszawę dzieli od Kowala zaledwie 150 km, a drogę tę można błyskawicznie pokonać autostradą, która w pobliżu Kowala posiada swój węzeł. Podobnie szybko można się dostać nad Morze Bałtyckie.

Dodaj komentarz

Kowal to dobry adres
Sam Kowal jest niewielkim miasteczkiem. Ma powierzchnię niecałych 5 km2, zaś liczba jego mieszkańców to ponad 3,5 tys. Bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważne, dlatego też w Kowalu jest posterunek policji, straż pożarna, podstacja pogotowia ratunkowego. Ze względu na duży ruch tranzytowy Kowal, jako jedno z niewielu miast leżących w głównym ciągu komunikacyjnym łączącym północ Polski z południem, posiada także obwodnicę.

Rodzinne miasto króla Kazimierza Wielkiego

Miasto chlubi się swoją historią. To właśnie tutaj w 1310 r. urodził się król Kazimierz III, uhonorowany z racji zasług dla rozwoju Polski przydomkiem „Wielki”. Jego ufundowany przez mieszkańców pomnik to wizytówka Kowala. Na przestrzeni wieków Kowal był znaczącym ośrodkiem władzy administracyjnej i sądowniczej. Miasto zostało bardzo zniszczone podczas wojen polsko- szwedzkich w XVII wieku. Pod koniec XVIII wieku został rozebrany kowalski zamek, a w roku 1870 Kowalowi odebrano prawa miejskie. Zostały one przywrócone dopiero w 1919 roku.
Do chwili wybuchu II Wojny Światowej Kowal był centrum handlu i rzemiosła. W latach 30-tych XX wieku był zamieszkiwany przez mieszkańców narodowości: polskiej, żydowskiej i niemieckiej, których łączna liczba wynosiła wówczas 5000 osób. Jednak zdecydowana większość kowalskich Żydów stała się ofiarą Holokaustu – z 1500 mieszkańców żydowskiego pochodzenia przeżyło zaledwie 13.

Sławni Kowalanie

Do najbardziej znanych współcześnie żyjących kowalan należy zaliczyć wybitnego aktora Jana Nowickiego. Znany m.in. z roli „Wielkiego Szu” Pan Jan utrzymuje stałe i serdeczne kontakty ze swoim rodzinnym miastem. W wielu publicznych wystąpieniach bardzo często podkreśla znaczenie Kowala w swoim życiu. Stał się przez to swoistym ambasadorem Kowala.

Współcześnie

Obecnie Kowal stanowi centrum usługowo – handlowe dla okolicy. Posiada nowoczesną sieć wodociągowo – kanalizacyjną i dzięki nowej oczyszczalni ścieków jest przyjazne środowisku naturalnemu. Na tle innych polskich miast Kowal wyróżnia się licznymi zadbanymi terenami zielonymi, dużo tu parków i skwerów. Dla wielu Polaków Kowal stał się domem z wyboru. Około 30% mieszkańców stanowią bowiem ludzie, którzy osiedlili się w Kowalu w ciągu ostatnich lat.

Wyzwania

Przed schludnym i zadbanym Kowalem stoją także wyzwania. Jednym z nich jest chęć pozyskania inwestora. W Kowalu mieszka wielu ludzi bez pracy, często dobrze wykształconych. Dzięki inwestorowi ich życie z pewnością ulegnie poprawie, a Kowal ze spokojem będzie patrzył w przyszłość. Władze miasta są przyjazne inwestorom. W małym Kowalu istnieją tereny, które mogą być wykorzystane pod nieuciążliwą dla środowiska działalność gospodarczą. Istnieje także możliwość znacznych preferencji podatkowych.

Zapraszamy!

Zobacz galerię zdjęć

Fotografia ©Francesco Carovillano

Poleć innym