Miasta

Kraków – nowoczesna gospodarka, kreacja i rozwój

Kraków, będący ośrodkiem nowoczesnych technologii, rozwijającej się gospodarki, nauki i kultury, postrzegany jest na arenie międzynarodowej jako dynamicznie rozwijająca się europejska metropolia z ogromnym potencjałem. To także miejsce przyjazne dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów.

Dodaj komentarz

Rozwojowi miasta sprzyja, wypracowana przez lata, umiejętna współpraca administracji i biznesu, inwestowanie w ludzi i kapitał społeczny. Miasto posiada bogatą infrastrukturę naukową i  wszechstronnie wykształconą kadrę pracowniczą. Dzięki otwartości i wzajemnej kooperacji pomiędzy akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości a rozwijającymi się w mieście przedsiębiorstwami, studenci i absolwenci uczelni mają szansę na rozwój w wybranych dziedzinach. Możliwości te zyskują już na etapie studiów, jak i później – podczas stawiania pierwszych kroków w biznesie.

To właśnie współpraca mentorów, ekspertów, inwestorów, młodych ludzi oraz działania ze strony miasta, wspierające rozwój inicjatyw o wysokim stopniu innowacyjności, spowodowały, że pod Wawelem powstała niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca networkingowi. Duża liczba innowacyjnych spółek, firm z kluczowych sektorów gospodarki oraz powstających startupów pozwala umieścić Kraków na mapie Europy w pozycji istotnego centrum inkubacji nowych projektów. Odbywa się tu również dużo eventów skierowanych dla przedsiębiorców, gdzie dochodzi do integracji całego środowiska biznesowego  i gdzie powstają nowe, ciekawe pomysły i rozwiązania.

W Krakowie działa już ponad 120 tysięcy firm, w tym ponad 3,5 tysiąca spółek posiadających kapitał zagraniczny. Potencjał inwestycyjny Krakowa tkwi w jego kompleksowości, korzystnym położeniu, rozwiniętej infrastrukturze i unikalności.  Dla wyboru miejsca inwestycji ogromne znaczenie ma również poziom życia w mieście, dostęp do kultury, placówek publicznych, opieki medycznej oraz multikulturowe, otwarte środowisko. To właśnie między innymi te cechy sprawiają, że stolica Małopolski w oczach inwestorów jest postrzegana jako dobre miejsce do życia, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

 

Więcej informacji na stronie: Kraków | Europejski Kongres Samorządów

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym