Networking

Kraków po raz drugi gospodarzem Europejskiego Kongresu Samorządów

W dniach 5-6 kwietnia 2016 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się druga edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. W wydarzeniu udział weźmie ponad tysiąc gości – przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów, administracji państwowej, organizacji pozarządowych, biznesu i środowisk akademickich.

Dodaj komentarz

Europejski Kongres Samorządów to okazja do nawiązania partnerskich kontaktów oraz wymiany poglądów na temat zwiększenia efektywności wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W programie przewidziano około 100 wydarzeń, na które składają się bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady i prezentacje. Tematyka dotyczyć będzie 7 zagadnień:  finansów, gospodarki, społeczeństwa, innowacji,  środowiska, rewitalizacji i samorządu gospodarczego.

Na wydarzenie zaprasza Prezydent Miasta, Jacek Majchrowski, który podkreśla, że współczesne samorządy stoją przed całkowicie innymi wyzwaniami niż jeszcze kilkanaście lat temu.

Kraków, podobnie jak inne metropolie z długą historią, musi połączyć tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami, budować przyszłość na fundamentach przeszłości. Rolą współczesnego samorządu jest aktywizowanie mieszkańców, przedstawicieli biznesu i nauki, inspirowanie i dawanie im przestrzeni do samorealizacji i rozwoju – dodaje Prezydent Majchrowski.

O szczególnej roli zaangażowania społeczeństwa w proces zmian w mieście, przedstawiciele Krakowa będą mówić również podczas dwóch paneli dyskusyjnych poświęconych samorządowi gospodarczemu i rewitalizacji.

Pierwsza sesja, dotycząca samorządu gospodarczego, przybliży przykłady współpracy administracji państwowej i samorządowej z samorządem gospodarczym. Wskaże również możliwe rozwiązania, w tym zmiany w prawie, jakie mogłaby przyjąć Polska, aby samorząd gospodarczy stał się realnym instrumentem wspierania gospodarki regionów.

W drugim bloku tematycznym omawiana będzie rola rewitalizacji jako procesu wielowymiarowego, który koncentruje się na jakości życia mieszkańców i stawia ich w środku rozważań i planów zmiany przestrzeni.

 

Szczegółowe informacje: Europejski Kongres Samorządów

Fotografia © Wojciech Wandzel

Poleć innym