Polacy za granicą

M.Soltanifar: Jak skutecznie budować wizerunek Polaków i Polski za granicą?

Przestańmy publikować o nas i dla nas, wyłącznie lub głównie po polsku, dopracujmy informacje, które warto zaprezentować światu, otwórzmy się na zewnątrz. Będzie nam łatwiej zyskać sympatię obcokrajowców, którzy zamiast negatywnych odczuć przekażą dalej opinie o tym, co w Polsce i Polakach cenne i wartościowe.

Dodaj komentarz

Ubogi i niewykwalifikowany imigrant kontra ambitny i przebojowy Polak

Zgodnie z danymi Holenderskiego Instytutu Badań Społecznych – Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), ponad 70% polskich imigrantów w Holandii ma średnie lub wyższe wykształcenie. Dlaczego więc Polacy w Holandii nadal utożsamiani są z tanią siłą roboczą, brakiem kwalifikacji, a ich negatywny wizerunek nie zmienia się od lat? Powodem nie jest jedynie uderzająco wysoka proporcja Polaków z wyższym wykształceniem, którzy wykonują pracę znacznie poniżej posiadanych kwalifikacji, ale przede wszystkim brak informacji o Polsce i Polakach. Holendrzy powinni dowiedzieć się o naszej ojczyźnie jak najwięcej, a język, w jakim publikowane są informacje, nie może być tutaj przeszkodą.

Spojrzenie na Polaka za granicą kształtuje się w różny sposób, w zależności od grupy badawczej, z którą mamy do czynienia. Warto przytoczyć dwa kontrastujące ze sobą wizerunki polskich emigrantów z perspektywy Brukseli. Jej rodowici mieszkańcy postrzegają Polaka jako odważnego, ale ubogiego, niewykwalifikowanego imigranta, często zatrudnionego na czarno i konsumującego dużo alkoholu. Międzynarodowa populacja mieszkająca w tym mieście na stałe bądź przebywająca tymczasowo, przypisuje natomiast Polakom takie cechy jak: ambicja, odwaga, przebojowość, młodość i dynamizm, jest również świadoma atrakcyjności polskiej kultury. Te dwa równolegle funkcjonujące wizerunki obecne są także w innych krajach zachodnich – także w Holandii. Wydaje się, że dla wyjścia z pułapki stereotypu niezwykle ważne jest zapewnienie rzetelnej informacji o Polakach i Polsce.


Potrzeba więcej informacji o Polsce

W Holandii istnieje wiele portali polonijnych, ale nie są one kanałami informacyjnymi skierowanymi na zewnątrz. Przygotowane wyłącznie lub w większości po polsku nie docierają do holenderskiej społeczności. Niewiele organizacji publikuje po niderlandzku, a szkoda, bo realizowane projekty, często i z udziałem Holendrów, są idealną wizytówką Polski w świecie. Mogą zaprezentować interesujące dane dotyczące życia polskich migrantów i ukazać ich charakterystyczne cechy. Wiele szczytnych inicjatyw organizowanych poza granicami Polski nie trafia do szerokiego kręgu odbiorców ze względu na to, że ich promocja przygotowywana jest wyłącznie w języku polskim. Tkwi tu więc ogromny potencjał, wciąż jeszcze niewykorzystany, na rzecz budowania wizerunku Polski w świecie, bądź jego poprawy.

Dlatego tak ważne było uruchomienie portalu Link to Poland, otwartego na świat, funkcjonującego w kilku wersjach językowych, prezentującego inicjatywy z udziałem Polaków z całego świata. W globalnej rzeczywistości zdanie na temat Polaków obcokrajowcy wyrabiają sobie nie tylko na podstawie często już zdezaktualizowanej wiedzy szkolnej, informacji z mediów (skąpych, a przy tym skoncentrowanych głównie na polityce i gospodarce), czy wizyt w Polsce, ale przede wszystkim na podstawie kontaktów z Polakami we własnym kraju: imigrantami, studentami, naukowcami czy turystami. Niesie to ze sobą istotne skutki dla wizerunku Polski i Polaków w różnych społeczeństwach – można bowiem dostrzec zależność elementów wizerunku od charakteru polskiej obecności w danym kraju. Potwierdza to przykład Holandii. Według TNS OBOP Holendrów charakteryzuje jeden z najniższych poziomów wiedzy na temat Polski wśród Europejczyków – nic lub prawie nic o Polsce nie wie 82% badanych. Źródłem wiedzy są dla Holendrów przede wszystkim polscy turyści i imigranci.


Wielojęzyczne publikacje o Polsce i Polakach kluczem do budowania spójnego wizerunku w świecie

W dzisiejszym świecie nowych mediów i technologii przepływ informacji na temat Polski wydaje się wysoce niewystarczający. Przestańmy publikować o nas i dla nas, wyłącznie lub głównie po polsku, dopracujmy informacje, które warto zaprezentować światu, otwórzmy się na zewnątrz. Będzie nam łatwiej zyskać sympatię obcokrajowców, którzy zamiast negatywnych odczuć przekażą dalej opinie o tym, co w Polsce i Polakach cenne i wartościowe. Organizowany już po raz czwarty konkurs „Wybory Polaka Roku w Holandii” to przykład wydarzenia, które jest adresowane do społeczności holenderskiej. Strona internetowa oraz wszystkie materiały związane z konkursem są dostępne w języku polskim i niderlandzkim, za co organizatorom należą się zdecydowane wyrazy uznania. Właśnie w taki sposób powinno się pracować nad wizerunkiem Polski.

 
Autor jest pomysłodawcą portalu Link to Poland, członkiem Kapituły Konkursowej „Wybory Polaka Roku” w Holandii.

Artykuł zostal przygotowany dla Kongresu Obywatelskiego i opublikowany na portalu naTemat.pl, dnia 18 grudnia 2015 roku.

 

M. Soltanifar: Jak skutecznie budować wizerunek Polaków i Polski za granicą?

 

 

 

 

Źródło: www.natemat.pl


Fotografia © Małgorzata Lubbers-Dąbrowska

Poleć innym