Inwestycje

Makroregion Polski Wschodniej

Aż 520 kontraktów podpisali przedsiębiorcy z Polski Wschodniej w latach 2010-2013 w efekcie realizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.

Dodaj komentarz

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety najwięcej kontraktów zostało podpisanych w sektorach spożywczym, bieliźnianym i jachtowym. Jak podkreśla członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Bożena Czaja to właśnie dzięki pomocy unijnej przedsiębiorcy z Makroregionu Polski Wschodniej mogą uczestniczyć w targach, misjach i konferencjach, podczas których poznają biznes z całego świata.

Dzięki tej współpracy przedsiębiorcy nie tylko utworzyli nowe miejsca pracy, ale rozwinęli swoją działalność, tworząc nowe linie produkcyjne, nowe fabryki oraz kupując nowy sprzęt. Jak pokazują wyniki ankiety największa wartość inwestycji odnotowana została w sektorze lotniczym, gdzie suma przekroczyła 20 mln zł. Zaś najwyższą wartość kontraktów zadeklarowały firmy z sektora spożywczego – ich łączna kwota wynosi blisko 100 mln zł.

W podziale na województwa największa wartość kontraktów przypadła na województwo podkarpackie i w tym regionie wyniosła 145,59 mln zł.

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej ma na celu stały wzrost konkurencyjności gospodarczej oraz atrakcyjności tego obszaru. Preferowanymi kierunkami działań promocyjnych są kraje Unii Europejskiej, Zatoki Perskiej, USA, Rosja, Chiny, Korea, Indie. Do strategicznych sektorów regionu należy zaliczyć: spożywczy, drzewny i meblarski, BPO, jachtowy, lotniczy, chemiczny, maszynowy, OZE oraz turystykę biznesową.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Poleć innym