Networking

Małopolska Europejską cyber-doliną krzemową?

W obliczu coraz częstszych oraz groźniejszych cyberataków na kluczowe obszary funkcjonowania państw, obywateli a także przedsiębiorstw, stworzenie kompleksowego i ustrukturyzowanego podejścia do cyberbezpieczeństwa to absolutna konieczność. Poszukiwanie nowych rozwiązań, które w dłuższej perspektywie przyczynią się do wzmocnienia współpracy w tej dziedzinie, a także umożliwią bezpieczny oraz dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej,to jedno z największych wyzwań, przed którym stoi współczesny świat.

Dodaj komentarz

W odpowiedzi na nowe potrzeby Instytut Kościuszki zainicjował CYBERSEC HUB, dzięki któremu Małopolska szansę wybić się na pozycję lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Projekt zmierza do utworzenia centrum kompetencji opierającego się na współpracy uniwersytetów, firm, startupów oraz organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. Kraków, dzięki ponad 200 przedsiębiorstwom tworzącym produkty oraz usługi ICT, szerokim możliwościom inwestycyjnym oraz dostępowi do wykwalifikowanej kadry, jest jednym z największych centrów startupowych w Europie.

Ten unikalny ekosystem przyciąga do stolicy Małopolski także globalne firmy z branży IT, które przenoszą swoje operacyjne centra bezpieczeństwa (SOC), jaki i jednostki badawczo-rozwojowe do regionu. To właśnie w Krakowie odbywa się również coroczne Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC – jedna z 5 najważniejszych konferencji poświęconych tej tematyce w Europie.

W ramach projektu CYBERSEC HUB animowane są konkretne programy mające na celu wsparcie systemu edukacji, innowacyjnych startupów oraz MŚP, a także inicjatyw społecznych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Pierwszym z nich jest CYBERSEC ACCELERATOR, który pomagaw promocji międzynarodowej oraz ekspansji na rynki zagraniczne 7 wyselekcjonowanym startupom tworzącym rozwiązania w sektorze cyberbezpieczeństwa.

Jednym z uczestników programu jest startup CyberusLabs, którego CEO George Slawek przyjechał z Doliny Krzemowej do Polski, aby właśnie tutaj rozwijać swój biznes. Istnieją dwa zasadnicze powody dla których wybraliśmy Polskę.  Jeden odnosi się do mojego polskiego pochodzenia, a drugi związany jest zmożliwościamibiznesowymi, jakie oferuje ten kraj– podkreśla przedsiębiorca. Polska posiada utalentowanych i dobrze wykwalifikowanych inżynierów, z punktu widzenia podaży posiadamy najlepszych specjalistów na świecie.Z poziomu popytu, czyli klienta, Polska oraz cała Europa to bardzo atrakcyjny rynek. W naszych docelowych branżach, usługach finansowych, e-commerce i e-administracji widzimy firmy i instytucje, które są, w wielu przypadkach, bardziej rozwinięte oraz otwarte na nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa niż w Stanach Zjednoczonych.

Projekt CYBERSEC HUB koordynowany jest przez Instytut Kościuszki, a jego uczestnikami mogą zostać zarówno polscy, jak i zagraniczni interesariusze.

 

Więcej informacji na temat inicjatywy można naleźć na CYBERSEC HUB

Poleć innym