Inwestycje

Mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, pomorskie liderami atrakcyjności województw

– To niezwykle ważne wskazówki dla inwestorów – powiedziała wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Anna Polak-Kocińska otwierając spotkanie poświęcone prezentacji najnowszego raportu nt. atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów.

Dodaj komentarz

Wyniki tegorocznej edycji badania wyraźnie pokazują, że atrakcyjność inwestycyjna województwa idzie w parze z jego rozwojem społeczno – gospodarczym. Co więcej, liderzy zestawienia praktycznie nie zmieniają się od lat. Najbardziej atrakcyjnymi liderami 2014 roku pod względem przyciągania inwestycji okazały się: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie oraz pomorskie.

W mazowieckim, niedoścignioną lokomotywą inwestycyjną regionu jest gmina Warszawa, natomiast w przypadku Śląskiego, praktycznie wszystkie gminy składające się na województwo cieszą się równym, wysokim uznaniem inwestorów. Komentując raport, wiceprezes Anna Polak – Kocińska zwróciła uwagę na pozycję województw na wschodzie kraju – tereny wschodniej Polski rozwijają się, a coraz więcej inwestorów chce tam działać.

Zdaniem inicjatorki raportu, prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej, regiony, które nie są liderem atrakcyjności inwestycyjnej, powinny szukać nowych sposobów poniesienia własnej konkurencyjności. – Potrzebna jest ewolucja w podejściu do obsługi inwestora – tłumaczyła prof. Godlewska – Majkowska. Proponuje ona rozwiązanie „Strefy 3.0” – czyli synergię Specjalnych Stref Ekonomicznych, klastrów oraz eko-parków technologicznych. Zdaniem prelegentów, specjalne strefy ekonomiczne to kluczowy czynnik kształtujący napływ inwestorów zagranicznych do Polski. – Gdyby w nie było stref, to pozycja inwestycyjna Polski byłaby znacząco niższa – tłumaczyła współautorka badań Magdalena Typa.

11 grudnia w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbyło się szkolenie z obsługi inwestorów dla Centrów Obsługi Inwestora oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych. Warsztaty zakończyło ogłoszenie wyników dorocznego konkursu na najbardziej przyjazną dla inwestora zagranicznego stronę internetową Regionalnego Centra Obsługi Inwestora. Na podium stanęli kolejno: Śląskie Centrum Obsługi Inwestora, Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora oraz Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora. Wyróżnienie specjalne otrzymało natomiast Małopolskie Centrum Obsługi Inwestora.

„Raport atrakcyjności województw – 2014” został opracowany przez Szkołę Główną Handlową, na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © PAIiIZ. Prezentacja Raportu atrakcyjności województw.

Poleć innym