Polskie Szkoły

Medale KEN dla nauczycieli polonijnych

9 grudnia w Konsulacie RP w Nowym Jorku wręczono 26 nauczycielom i zasłużonym osobom na rzecz polonijnej oświaty medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie.

Dodaj komentarz

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest odznaczeniem państwowym, przyznawanym za szczególne zasługi dla oświaty i edukacji dzieci i młodzieży oraz w przypadku nauczycieli polonijnych dodatkowo również za wychowanie w duchu polskości, podtrzymującym związki z kulturą i tradycją przodków.

Wśród uhonorowanych medalami KEN znaleźli się: Małgorzata Zabłocki, Aneta Matyszczyk, Maria Sowińska, Józeł Pałka, Barbara Dąbrowski, Katarzyna Pawka, Iwona Mościński, Agnieszka Gomula, Iwona Koszelak, ks. Tadeusz Maciejewski, Anna Konieczny, Janina Dybas, Teresa Sokołowska, Ks. Ronald John Marczewski, Danuta Bronhard, Iwona Biel, Lucyna Żak, Danuta Kucharska, Marta Wesołowski, Katarzyna Kisielewska, Zdzisława Wasińska, Małgorzata Kamińska, Iwona Jaskolka, Mariusz Gajewicz, Agata Drzewicki, Małgorzata Czajkowska i Elżbieta Nowak-Trościaniec.

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej medale wręczyła kończąca swoją kadencję w Nowym Jorku, konsul Ewa Juńczyk-Ziomecka.

 

Więcej informacji i galeria zdjęć dostępne są na stronie: Dobra Polska Szkoła

Fotografia © Danuta Świątek

Poleć innym