Networking

Międzynarodowa Konferencja „Biznes jak zwykle.Trendy CSR”

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 20-21 czerwca 2013.

Dodaj komentarz

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wraz z fundacją CSR Impact mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję „Beyond 'Business as Usual’. CSR trends”. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 20-21 czerwca 2013.

Rola biznesu w społeczeństwie zmienia się na naszych oczach. Coraz rzadziej jest on postrzegany i opisywany wyłącznie przez pryzmat kategorii ekonomicznych. Coraz częściej dostrzegamy, że jest źródłem innowacji, które pomagają rozwiązywać ważne problemy społeczne i środowiskowe. Istotny wkład w tym zakresie ma koncepcja społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,która w ostatnich latach wywiera coraz większy wpływ na kształtowanie relacji między biznesem i społeczeństwem. Zaobserwować można rozwój kilku wątków w ramach społecznej odpowiedzialności, które prawdopodobnie w najbliższej przyszłości stanowić będą dominujące trendy przedsiębiorstw ukierunkowując ich strategie. Umiejętność współpracy międzysektorowej, znajomość praw rządzących komunikacją wykorzystującą narzędzia social media, zintegrowanie wysiłków różnych branż na rzecz poprawy wyników społecznych i środowiskowych czy zdolność tworzenia modeli biznesowych generujących wartość dla różnych interesariuszy – to tylko niektóre z ważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami. Chcemy zaprosić do udziału w konferencji nie tylko naukowców, ale również przedsiębiorców. Chcemy wspólnie podczas konferencji zastanowić się nad kierunkiem w jakim powinien zmierzać biznes, aby wyjść poza dotychczasowy schemat 'Business as Usual’. Będzie to okazja do podzielenia się wynikami badań i wnioskami płynącymi z praktyki wdrażania i rozwijania społecznej odpowiedzialności w obecnych warunkach gospodarczych.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów w następujących obszarach:
– Rola raportowania ESG w tym coraz częściej podnoszona kwestia raportowania obowiązkowego,
– Odpowiedzialność społeczna w łańcuchach dostaw,
– Social media a CSR,
– New Business Models uwzględniające tworzenie wspólnej wartość oraz inne koncepcje tworzenia wielu wartości,
– Współpraca międzysektorowa,
– Nauczanie społecznej odpowiedzialności (responsible management education),
– Inicjatywy sektorowe promujące społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw.

Język konferencji: angielski

 

Szczegółowe informacje: www.csrtrends.edu

Poleć innym