Szkoła Liderów

Młodzi liderzy Polonii poszukiwani!

Działasz? Organizujesz? Angażujesz? Rozwiń się i poznaj podobnych sobie dzięki Szkole Liderów Polonijnych Europy Środkowej! Aplikacje do 18 maja.

Dodaj komentarz

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Środkowej to cykl warsztatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowany do aktywnych społecznie młodych przedstawicieli środowisk polonijnych z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Program odbędzie się w Warszawie w dniach 18 – 29 czerwca 2014 roku i jest częścią VI edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych. Udział w projekcie jest darmowy.

Uczestnicy programu rozwiną swoje kompetencje liderskie, dotyczące m.in. angażowania innych do działania i argumentacji. Będą mieli okazję także nawiązać bezpośrednie kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji współpracujących z Polonią oraz z aktywnymi działaczami społecznymi zarówno z Polski, jak młodymi liderami polonijnymi różnych krajów.

W poprzednich latach uczestnicy spotykali się z takimi osobami jak prezydent Lech Wałęsa, Henryk Wujec czy minister Radosław Sikorski. Byli gośćmi Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także poznawali różne aspekty współczesnej działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej w Toruniu, Łodzi, Gdańsku czy Krakowie.

Po ukończeniu Szkoły uczestnicy zapraszani są do Programu dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, dzięki któremu uzyskują dostęp do różnych narzędzi umożliwiających kontakt i współpracę z liderami z ponad 35 krajów świata.

Warunki i szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie Szkoła Liderów Polonijnych. Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, oraz w uzasadnionych przypadkach zwracają część kosztów podróży. Projekt Szkoła Liderów Polonijnych realizowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2014”, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

 

Wszelkich informacji na temat projektu udzielają koordynatorzy:

Magdalena Mazur                                                               Paweł Cieślak

tel. 22 556 82 65                                                                 tel. 22 556 82 62

magda.mazur@szkola-liderow.pl                                pawel.cieslak@szkola.liderow.pl

Poleć innym