Szkoła Liderów

Młodzi Liderzy Polonijni Europy Środkowej już w Polsce

Dziś uroczystą inauguracją z udziałem przedstawicieli Sejmu, Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozpoczęła się w Warszawie szósta edycja Szkoły Liderów Polonijnych. Do końca czerwca 20 osób z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy i Łotwy będzie podnosić swoje kompetencje liderskie by jeszcze skuteczniej angażować do działania środowiska polskie w swoich krajach i promować Polskę za granicą.

Link to Poland objął patronat medialny nad projektem.

Dodaj komentarz

Szkoła Liderów Polonijnych jest dwunastodniowym programem adresowanym do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach lokalnych, a także wzmocnienie stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą.

W trakcie szkoły uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w warsztatach związanych z rolą lidera w zespole i społeczności w której działa, wezmą udział w szeregu spotkań i konwersatoriów. Ważnym elementem Szkoły jest także wyjazd na wizyty studyjne, w trakcie których osoby uczestniczące mogą poznać w jaki sposób realizowane są przeróżne inicjatywy i działania społeczne, obywatelskie i kulturalne w naszym kraju. W tym roku liderzy i liderki wezmą przyjrzą się aktywności grup i organizacji z Lublina i Zamościa.

Na ostatnim etapie szkoły uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w Zlocie Absolwentów Szkoły Liderów, gdzie będą rozmawiać m.in. o 25 latach wolności Polski oraz nawiązywać współpracę z ponad 200 liderami Polski lokalnej i samorządowej. W ramach Zjazdu odbędzie się też seminarium w Senacie RP, poświęcone roli Polonii i Polaków za granicą w budowaniu wizerunku Polski na świecie.

Szkoła Liderów Polonijnych jest przedsięwzięciem Stowarzyszenia Szkoła Liderów, które powstało w 1994 roku z inicjatywy profesora Zbigniewa Pełczyńskiego. Jest to organizacja zajmująca się wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie i wspieranie liderów i liderek działających w sferze publicznej w partiach politycznych, instytucjach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.

Patronami medialnymi projektu są: Polskie Radio dla Zagranicy, TVP Polonia i portal Link to Poland.

 

Informacje o projekcie: Szkoła Liderów Polonijnych | profil na FB

Fotografia © Szkoła Liderów Polonijnych

Poleć innym