Gospodarka

Motor polskiej gospodarki – branża spożywcza

– Firmy spożywcze powinny ze sobą współpracować – pozwoli to nie tylko zmniejszyć ryzyko wejścia na rynek zagraniczny, ale również zminimalizować koszty – powiedziała podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik rozpoczynając konferencję o zachętach inwestycyjnych w branży spożywczej.

Dodaj komentarz

– Sektor spożywczy w ostatnich latach stał się dominującą gałęzią polskiego przemysłu – zaznaczyła wiceminister.

– Przemysł spożywczy generuje ponad 13% polskiego produktu krajowego brutto, a wartość skumulowana tych inwestycji wynosi 9,5 mld euro – dodał prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.

W lipcu 2014 roku branża spożywcza została uznana za jeden z sektorów o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Włączenie sektora spożywczego do listy branż priorytetowych oznacza, że przedsiębiorcy działający w tym obszarze mogą ubiegać się o granty inwestycyjne. Jak podkreślił prezes Majman, projekty inwestycyjne z branży spożywczej znajdujące się aktualnie w portfelu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych mogą stworzyć 750 nowych miejsc pracy.

Jak zaznaczył Michał Koleśnikow z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Gospodarki Żywnościowej, skala inwestycji zależna jest od środków pomocowych i koniunktury gospodarczej. – Dobre wyniki eksportu są efektem zwiększającej się konkurencyjności. W ciągu dekady eksport w branży wzrósł 5 krotnie, czyli 16% rocznie, natomiast o połowę mniej zwiększyła się sprzedaż na rynku krajowym – podkreślił. Jak dodał, kryzys pomaga polskiej branży spożywczej ze względu na osłabienie kursu złotego, niskie stopy procentowe oraz poszukiwanie przez konsumentów z Europy Zachodniej tańszych produktów żywnościowych. – W perspektywie 2015 roku, eksport z branży spożywczej będzie rósł, pomimo nałożonego embarga na niektóre produkty spożywcze – podsumował Koleśnikow.

W trakcie konferencji odbyła się również debata panelowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz firm Mlekovita i Ferrero Polska.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z Polską Federacją Producentów Żywności pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki odbyło się 12 stycznia w siedzibie Agencji.

 

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © PAIiIZ

 

Poleć innym