Sztuki wizualne

Muzeum bez wyjątku – rusza oferta MEG dla osób z niepełnosprawnościami

Od 5 października 2015 osoby z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną mogą komfortowo zwiedzać wystawę Muzeum Emigracji w Gdyni. Usługi przewodników i tłumaczy języka migowego będą dostępne bezpłatnie, po uprzedniej rezerwacji. Oferta dostępna jest w ramach projektu „Muzeum bez wyjątku” do 20 grudnia br. dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodaj komentarz

„Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ponad 12 proc. populacji Polski. To około 4,7 miliona osób. Tym samym osoby te tworzą największą mniejszość w kraju – i jedyną, do której możemy dołączyć w każdym momencie” – mówi Agnieszka Kaim, specjalistka ds. edukacji w Muzeum. W nowoczesnych muzeach  duże możliwości dają technologiczne udogodnienia ekspozycji – takie jak ekrany multimedialne z funkcją dostosowania rozmiaru tekstu i kontrastu tła do potrzeb osób słabowidzących. Nie zmienia to faktu, że kluczowe pozostaje wsparcie ludzkie – i to zarówno w osobistym i życzliwym asystowaniu podczas zwiedzania wystawy jak i przy swobodnym poruszaniu się po budynku.

Idea projektu „Muzeum bez wyjątku” opiera się wyrównywaniu szans w kontakcie  ze sztuką i edukacją, na włączaniu w życie kulturalne muzeum. Dlatego do Muzeum Emigracji w  Gdyni  wprowadzono także tłumaczenia na język migowy wykładów, debat, spotkań z artystami, promocji książek – już od października cykl Za granicą sztuki oraz spotkania z pisarzami (m.in. Łukaszem Orbitowskim i Grażyną Plebanek) w ramach Literatury bez granic będą dostępne dla osób niesłyszących. „Mamy nadzieję, że spotkania te będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, co pozwoli nam na ich kontynuację w kolejnym roku. Chcemy, aby każdy w muzeum czuł się mile widziany.” – dodaje Agnieszka Kaim.

Szacuje się, że wśród osób z niepełnosprawnością w Polsce aż 60–70 procent to osoby z niepełnoprawnością intelektualną. Daje to ogromną liczbę ponad 3 milionów ludzi, którym dużo trudniej jest uczestniczyć w życiu kulturalnym. Oferta „Muzeum bez wyjątku”  kierowana jest także do nich i ich bliskich.

„Cieszy nas oferta Muzeum Emigracji w Gdyni szczególnie, że przynajmniej na poziomie wojewódzkim, jej kompleksowość na charakter nowatorski.  Mamy nadzieję, że projekt  posłuży  debacie na temat otwieranie się instytucji kultury na osoby z niepełnosprawnościami i zainspiruje inne placówki do działań o  podobnym charakterze.” – komentuje Anna Jurkowska  z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, będącego partnerem programu.

Jak wygląda pomoc przewodników?

Przewodniczki przygotowane są do tego, by przybliżyć osobom z niepełnosprawnościami tematykę wystawy stałej. Będzie można skorzystać z oprowadzania tłumaczonego na Polski Język Migowy lub System Językowo-Migowy. Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku wesprą  przewodniczki biegłe w audiodeskrypcji, które pomogą także w poruszaniu się po budynku i odkrywaniu tych elementów ekspozycji, które można poznawać przez dotyk. Osoby głuchoniewidome będą mogły skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych tłumaczy-przewodników (tzw. tłumaczy SKOGN). Z kolei przewodnicy osób z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od potrzeb mogą oprowadzić grupę przybliżając jej w przystępny sposób główne wątki wystawy, jak i asystować pojedynczym osobom, towarzysząc im podczas całej wizyty i pozwalając na indywidualny odbiór muzeum. Wsparcie przewodników może rozpocząć się już w momencie odebrania gościa Muzeum z przystanku autobusowego. Chętnie wskażą oni wszystkie potrzebne miejsca (szatnia, toaleta, kawiarnia itp.) i udzielą innej, niezbędnej pomocy.

Jak można skorzystać z usług przewodnika ? 

Udział w spotkaniach i wykładach tłumaczonych na język migowy nie wymaga rezerwacji. Rezerwacji bezpłatnego wstępu na wystawę i oprowadzania należy jednak dokonywać z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

Od wtorku do niedzieli Muzeum oferuje usługi oprowadzania dla osób:

– niewidomych i słabowidzących,

– głuchoniewidomych,

– z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferta dla osób niesłyszących obejmuje oprowadzanie tłumaczone na SJM (wtorki i czwartki) lub PJM (wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych i wieczornych, środy od godz. 12 do 15).

Do dokonywania rezerwacji Muzeum zaprasza zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne.

Kontakt: Agnieszka Kaim, Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 56, +48 58 670 41 89
a.kaim@muzeumemigracji.pl

 

Więcej informacji na stronie: Muzeum Emigracji w Gdyni

Poleć innym