Śladami Polaków

Nagroda Forum Kultur Słowiańskich Živa 2018 dla Muzeum Emigracji w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni otrzymało główną nagrodę w konkursie Živa 2018 i zostało uznane za najlepsze muzeum krajów słowiańskich. Nagroda została przyznana 14 września 2018 roku podczas uroczystej gali w Pradze w Narodowym Muzeum Techniki. Wśród nominowanych do nagrody za 2018 r. znalazło się 25 muzeów z 12 krajów.

Dodaj komentarz

Jak czytamy w uzasadnieniu nagrody „Muzeum Emigracji stara się przedstawiać 200-letnią historię emigracji narodu polskiego poprzez różnorodne wystawy, projekty naukowe, mnogość aktywności i użycie współczesnych narzędzi komunikacyjnych. Muzeum postrzega swoją społeczną i edukacyjną rolę we wzmacnianiu wspólnej kulturowej tożsamości i poczuciu przynależności do narodu”.
Jesteśmy dumni, że jury uhonorowało główną nagrodą Muzeum Emigracji w Gdyni. Jest to wynik pracy i  zaangażowania całego zespołu – mówi Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni. – Cieszymy się, że Forum Kultur Słowiańskich doceniło działalność Muzeum Emigracji, które choć jest instytucją młodą, to już w wyraźny sposób zaznacza swoją obecność na kulturalnej mapie Polski. Szczególną uwagę jury zwróciło na nieszablonowe myślenie o roli instytucji kultury, społeczną wartość realizowanych projektów i, co pragnę szczególnie podkreślić – pasję i zaangażowanie całego zespołu. To równocześnie nagroda dla wszystkich pracowników muzeum, którym gorąco dziękuję za ich kreatywność i entuzjazm.

Muzeum Emigracji w Gdyni realizuje szeroki wachlarz projektów edukacyjnych, kulturalnych i naukowych oraz warsztatów dostosowanych do różnych grup odbiorców. – Pracując nad ofertą kulturalną staramy się, aby była jak najbardziej zróżnicowana i angażowała publiczność muzeum –  mówi Anna Posłuszna, główna specjalistka ds. edukacji. – W efekcie większość działań tworzymy wspólnie z naszymi odbiorcami i właśnie to doceniło jury nagrody Živa 2018.

Nagroda powstała z inicjatywy krajów zrzeszonych w Forum Kultur Słowiańskich w przekonaniu, że wiedza oraz wymiana wspólnych doświadczeń ma znaczenie w kształtowaniu społecznej roli muzeów.  Forum Kultur Słowiańskich jest międzynarodową organizacją non-profit założoną w 2004 roku łączącą ponad 300 milionów Słowian w trzynastu krajach słowiańskich: Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Macedonii, Polsce, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainie. Misją Forum jest pobudzanie kreatywności kultur słowiańskich, realizacja wspólnych projektów kulturalnych, edukacyjnych i badawczych oraz ich promocja w Europie i na świecie.

W poprzednich latach nagrodą Živa uhonorowano: Słoweńskie Muzeum Górskie (2017), Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka (2016), Muzeum Lwa Tołstoja „Jasna Polana˝ (2015) oraz Galerię Matica Srpska z Serbii (2014).

 

Muzeum Emigracji w Gdyni zostało otwarte dla zwiedzających w maju 2015 roku. Jako pierwsza instytucja tego typu w kraju przybliża ponad 200 lat polskiej emigracji: ekonomicznej, politycznej i społecznej. Muzeum łączy szeroki program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych z działalnością naukową i badawczą. Placówka mieści się w zabytkowym budynku Dworca Morskiego w Gdyni, skąd wypływały legendarne polskie transatlantyki.

Przez 3 lata działalności Muzeum odwiedziło prawie pół miliona osób, przeprowadzono ponad 1600 różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, a w zbiorach zgromadzono ponad 11 000 obiektów.

 

Więcej informacji na: Muzeum Emigracji – Polska 1

Poleć innym