Networking

Najlepsze produkty z Godłem „Teraz Polska”

W czwartek, 13 października, na PGE Narodowym odbędzie się spotkanie Klubu „Teraz Polska”. To ważne wydarzenie dla polskich firm i samorządów. Grupa blisko 70 dotychczasowych laureatów Konkursu „Teraz Polska” odbierze wyjątkowe certyfikaty potwierdzające zachowanie uprawnień do posługiwania się Godłem. Podczas spotkania przedstawione zostaną także wyniki najnowszych badań sondażowych dotyczących promocji polskich produktów za granicą oraz Godła „Teraz Polska”.

Dodaj komentarz

Każdy laureat Konkursu „Teraz Polska” uzyskuje prawo do posługiwania się Godłem jako symbolem najwyższej jakości. Godło umieszczone w materiałach promocyjnych firm, na ich produktach to czytelny przekaz dla konsumentów. Aż 80% Polaków wie, że Godło „Teraz Polska” to symbol wysokiej jakości produktów i usług. Dla ponad 65% z nich kryterium w postaci Godła stanowi ważny element w podejmowaniu decyzji zakupowej – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Przed przyznaniem Godła „Teraz Polska” każdy zgłoszony do Konkursu produkt, usługa, przedsięwzięcie innowacyjne czy gmina są skrupulatnie oceniania przez niezależnych ekspertów.

– Laureat Konkursu „Teraz Polska” może posługiwać się Godłem przez rok. Wynika to ze społecznej odpowiedzialność, jaka wiąże się z przyznawaniem tego wyróżnienia. Po roku eksperci po raz kolejny przyglądają się laureatom, weryfikując poziom jakości. Prawo do dalszego posługiwania się Godłem przyznane zostaje tylko najlepszym – dodaje Lipiński.

W tym roku prawo do dalszego posługiwania się Godłem „Teraz Polska” uzyska blisko 70 dotychczasowych laureatów Konkursu „Teraz Polska”. Polscy przedsiębiorcy podkreślają, że znak ten to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki oraz prestiżu, a także instrument zwiększający zaufanie i wiarygodność w oczach partnerów biznesowych, a przede wszystkim w oczach konsumentów.

Ponadto podczas spotkania dr Jarosław Górski (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego) przedstawi wyniki badań sondażowych pt. „Promocja Polski – jak nie my, to kto?”, dotyczących promocji polskich produktów za granicą oraz Godła „Teraz Polska”.

 

KLUB „TERAZ POLSKA”

Data wydarzenia: czwartek, 13 października br., godz. 14:00

Miejsce wydarzenia: Loża Platynowa, PGE Narodowy w Warszawie

Serdecznie zapraszamy!

 

Szczegółowe informacje: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Poleć innym