Studia w Polsce

Najpopularniejsze studia w Polsce

Najpopularniejszą uczelnią w kraju od lat jest Politechnika Warszawska, gdzie o jeden indeks walczyło średnio 8-9 kandydatów. W czołówce uplasowały się Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Warszawski.

Dodaj komentarz

Rok akademicki 2012/2013 tak jak i 2011/2012 przyniósł sukces uczelniom technicznym. To właśnie na kierunki techniczne aplikowało najwięcej kandydatów. Najpopularniejsze uczelnie to Politechniki Warszawska, Gdańska, Poznańska i Łódzka. Powodem tego może być kryzys i większe zapotrzebowanie gospodarki na umysły ścisłe. Według ekspertów tendencja ta ma się utrzymać jeszcze przez parę lat. Na uczelniach technicznych od lat dominują te same kierunki, do których zaliczyć możemy budownictwo, architekturę i urbanistykę, kartografię i hit rekrutacji 20011/2012 – geodezję.

O dziwo dużym zainteresowaniem cieszyły się także kierunki i specjalizacje otwarte po raz pierwszy. Przykładem tego może być reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na której o jedno miejsce rywalizowało 10 osób.

Na tracących swoją popularność uniwersytetach dominowały kierunki filologiczne. Obecna sytuacja sprzyja wyjazdom zagranicznym w różnym celu, a język podczas tego typu wyjazdów to podstawa. Rok 2012/2013 przyniósł o wiele mniej miejsc na tego typu kierunkach, gdyż wiele uczelni zmniejszyło swoje limity przyjęć. Na dalszy plan odchodzą bardzo popularne w roku 2011/2012 dziennikarstwo i pedagogika.

Swój wysoki poziom trzymają nadal kierunki prawnicze i medyczne. Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na studia stomatologiczne aplikowało ponad 20 osób na jedno miejsce.

Najpopularniejszą uczelnią w kraju od lat jest Politechnika Warszawska, gdzie o jeden indeks walczyło średnio 8-9 kandydatów. W czołówce uplasowały się Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Warszawski.

Młodzi ludzie mają także szanse studiować na kierunkach zamawianych. Cechują się one tym, że ich studenci otrzymują miesięcznie stypendium w wysokości nawet 1 tysiąca złotych. W roku akademickim 2012/2013 ruszyła 4 edycja tego rządowego programu. Objął on kierunki z dziedzin matematycznych, technicznych i przyrodniczych. Głównym celem powstania tych kierunków jest zachęcenie młodzieży do studiowania kierunków kluczowych dla rozwoju gospodarki w Polsce.

 

Źródło: Edulandia.pl i Wirtualna Polska

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym