Polscy naukowcy

NAWA zaprasza do współpracy ekspertów z różnych dziedzin

NAWA zaprasza do współpracy ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze oraz posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. Nabór ekspertów ma charakter całoroczny.

Dodaj komentarz

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

Realizując swoje zadania, NAWA działa w sposób transparentny i oparty na zasadach konkurencyjności. Aby zapewnić wysoką jakość oceny wniosków i dokonać wyboru najlepszych spośród zgłoszonych aplikacji Agencja zaprasza do współpracy ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze oraz posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. Cenne będzie także doświadczenie związane z zarządzaniem w sferze szkolnictwa wyższego czy nauki, a także we współpracy międzynarodowej.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z NAWA w charakterze ekspertów w ogłoszonych i przygotowywanych przez Agencję programach, zapraszamy do składania aplikacji.

Wymagania dla poszczególnych grup ekspertów znajdują się w załączonym ogłoszeniu: Nabór ekspertów ogłoszenie (PDF)

W zarządzeniu Dyrektora NAWA w sprawie ekspertów zewnętrznych NAWA określono natomiast zasady współpracy z poszczególnymi grupami ekspertów, a także wysokość wynagrodzeń za realizacje zadań na rzecz Agencji.

Zapraszamy Państwa do współpracy na rzecz umiędzynarodowienia uczelni i instytucji naukowych oraz do współtworzenia systemu eksperckiego najwyższej jakości.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie: NAWA-Nabór ekspertów

Poleć innym