Turystyka

Nowa część terminalu krakowskiego lotniska otwarta

Od 28 września 2015 pasażerowie zarówno lotów krajowych jaki i międzynarodowych mogą korzystać z nowej części terminalu pasażerskiego Kraków Airport. Pierwszym lotem odprawionym w nowym obiekcie był rejs do Warszawy o godz. 5:40.

Dodaj komentarz

Budowa nowej części terminalu rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku od przekazania terenu Generalnemu Wykonawcy, firmie Astaldi. Na początku konieczna była rozbiórka obiektów, które znajdowały się na planie przyszłego terminalu. Były to m.in. pomieszczenia socjalne, magazyny, garaże, warsztaty. Pierwszy etap budowy obejmował prace ziemne, które trwały do jesieni 2013. Następnie prace skupiały się na stawianiu konstrukcji żelbetowej i betonowaniu.  Jesienią 2014 r. budynek był w stanie surowym. Kolejne kilka miesięcy do wiosny tego roku zajęły prace związane z zamknięciem budynku oraz wykonaniem fasady. Latem zostały przeprowadzone odbiory i testy.

Oddanie obiektu kończy pierwszy, kluczowy etap inwestycji Landside, obejmującej rozbudowę i modernizację terminalu pasażerskiego, przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowę przystanku kolejowego wraz z kładką łączącą go z terminalem. 

Możemy śmiało powiedzieć, że zbudowaliśmy nowe lotnisko. Choć prace jeszcze trwają już dziś pasażerowie mają zapewniony o wiele wyższy standard obsługi i komfortowe warunki  – podkreśla Jan Pamuła, prezes Kraków Airport. ­– Nasza inwestycja jest niezwykle trudna ze względu na bardzo ograniczony teren, jakim dysponujemy oraz konieczność prowadzenia prac budowlanych na czynnym lotnisku, bez zakłócania jego funkcjonowania. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu etapowania prac oraz ścisłej współpracy Generalnego Wykonawcy, Inwestora Zastępczego firmy Safage oraz służb lotniskowych.  

W ramach trwającego już drugiego etapu budowana jest nowa część budynku wypełniająca przestrzeń pomiędzy starym a nowym obiektem oraz przebudowywana dawna sala odbioru bagażu, w której powstaną stanowiska odpraw check-in. Etap trzeci zakłada modernizację obecnie funkcjonującego terminalu oraz rozbudowę elewacji frontowej w kierunku zachodnim. Docelowo obie części terminalu zostaną połączone w jedną bryłę. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na rok 2016.

Obecnie oddawany do użytku obiekt ma 33 tys. m2 powierzchni użytkowej. Po zakończeniu całej inwestycji łączna powierzchnia nowej i starej części wyniesie 56 000 mprawie cztery razy więcej niż przed rozbudową. Przepustowość terminalu wzrośnie do 1800 pasażerów odlatujących/godz. i 1800 pasażerów przylatujących/godz.

Na poziomie 0 nowej części terminalu znajdują się: przestronna sala odbioru bagażu rejestrowanego z trzema karuzelami, strefa ogólnodostępna, gdzie można oczekiwać na przylatujących bliskich, Visitor’s Centre – wspólny punkt informacji lotniskowej oraz informacji miejskiej InfoKraków.

Na poziomie +1, na który prowadzą schody ruchome, ruchomy chodnik lub jedna z 15 wind, znajdują się scentralizowana strefa kontroli bezpieczeństwa, gwarantująca większą niż dotychczas przepustowość, 11 poczekalni odlotowych dla kierunków Schengen i Non Schengen, dwie wieże przyrękawowe, strefa komercyjna (restauracje, sklepy), salon Business Lounge.

W momencie uruchomienia obiektu dostępny będzie rękaw do obsługi ruchu Non Schengen. Do końca roku zostaną zamontowane kolejne dwa rękawy. Docelowo w terminalu może działać 18 poczekalni odlotowych, 36 stanowisk odpraw, trzy wieże przyrękawowe, 5 rękawów, sześć karuzel odbioru bagażu.

Charakterystycznym elementem nowego obiektu jest frontowa część terminalu w formie szklanego odwróconego pryzmatu. Obiekt jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
i posiada udogodnienia dla rodziców z małymi dziećmi.

Integralną częścią rozbudowywanego obiektu jest kładka, która tworzy bezpośrednie kryte przejście z poziomu +1 terminalu do garażu wielopoziomowego oraz przystanku kolejowego. Autorem projektu terminalu oraz przystanku jest firma „Apa Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa Architektura”.

W ramach modernizacji wewnętrznego układu komunikacyjnego został przebudowany główny wjazd na teren portu z kierunku wschodniego ze skrzyżowania z drogą wojewódzką 774 z założoną segregacją pojazdów (osobne pasy dla taksówek, komunikacji zbiorowej, dojazdu do garażu). Przed nową i starą częścią terminalu znajdują się strefy kiss&fly, gdzie można bez opłat zatrzymać się
na kilka minut.

Koszty budowy terminalu (wraz z systemem transportu i kontroli bagażu oraz urządzeniami do kontroli bezpieczeństwa) to 412 mln zł, przystanku 13,5 mln, wewnętrznego układu komunikacyjnego 12,4 mln zł, zaś kładki 12,2 mln zł (wszystkie kwoty brutto). Inwestycje są finansowane ze środków własnych spółki, obligacji oraz funduszy unijnych.

 

Galeria zdjęć z uroczystego otwarcia nowego terminalu dostępna jest na naszym profilu FB Link to Poland

Źródło: Kraków Airport

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym