Turystyka

Nowa droga startowa

Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło Plan inwestycyjny krakowskiego lotniska do roku 2023. Podstawowym elementem Planu inwestycyjnego jest budowa nowej drogi startowej wraz infrastrukturą towarzyszącą. Przed krakowskim lotniskiem nowy etap inwestycji, który rozpoczyna się podjęciem dialogu z lokalną społecznością.

Dodaj komentarz

Jeszcze przed wakacjami planowane są pierwsze spotkania informacyjne dla mieszkańców. Po wakacjach będą już znane pierwsze wyniki analiz środowiskowych i rozpoczną się konsultacje społeczne, które potrwają co najmniej do wiosny 2017 r. „Nadszedł czas, żeby zrobić kolejny krok i rozpocząć dialog z mieszkańcami. Wierzę, że wspólnie wypracujemy kompromis. Informacja i dialog to początek kolejnego etapu w rozwoju lotniska.” – powiedział Radosław Włoszek p.o. Prezesa Zarządu Kraków Airport.

Nowoczesny pas dostosowany do potrzeb

Określenie paramentów długości nowej drogi startowej wiązało się przede wszystkim z faktem, że Kraków Airport jest docelowym portem lotniczym (a nie portem przesiadkowym), a jego strategia rozwoju uwzględnia rozwój połączeń transatlantyckich. W związku z tym długość drogi startowej została określona dla potrzeb mi.n. samolotu Boeing 787 (Dreamliner), jednego z najnowocześniejszych samolotów obsługujących połączenia na tych trasach.

Koncepcje nowej drogi startowej

„Do analiz środowiskowych zostały przedstawione dwa warianty nowej drogi startowej: wariant północny proponowany przez Kraków Airport oraz wariant centralny – alternatywny pod względem oddziaływania inwestycji na środowisko.” – powiedział Ireneusz Kołodziej, Manager ARUP.

Wariant północny, rekomendowany przez Spółkę, jest nieznaczną modyfikacją położenia obecnej drogi startowej i zakłada on niecałe cztery stopnie odchylenia względem obecnego przebiegu drogi startowej.” – powiedział p.o. Prezesa Zarządu Kraków Airport, Radosław Włoszek.

W poprzednich latach została zlecona wieloaspektowa analiza, mająca na celu wypracowanie optymalnego modelu gwarantującego wykonywanie operacji lotniczych w krakowskim porcie w kontekście wykorzystania drogi startowej. Podczas prac analitycznych zbadano w jaki sposób zapewnić drogę startową, spełniającą wszystkie wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawowym założeniem analizy był warunek niezamykania lotniska na czas wdrożenia rekomendowanego rozwiązania.

Lotnisko to przedsiębiorstwo multiusługowe. Jego klientami są linie lotnicze, pasażerowie, ale także podmioty nie będące bezpośrednio użytkownikami lotniska. Lokalne samorządy opierają swój rozwój na funkcjonowaniu lotniska. Turystyka, outsourcing, przemysł spotkań, są w Krakowie na światowym poziomie dzięki bliskości Kraków Airport.

„Analizy jednoznacznie potwierdzają, że remont istniejącej drogi startowej wiąże się z zamknięciem lotniska na co najmniej rok, co jest zarówno ekonomicznie, jak i społecznie nieakceptowalne.” – stwierdził Ireneusz Kołodziej, Manager ARUP. „Określenie racjonalnych wariantów wykluczyło również: wykorzystanie istniejącej drogi kołowania jako drogi startowej; zlokalizowanie nowej drogi pomiędzy obecną drogą startową, a równoległymi do niej drogami kołowania oraz zlokalizowanie nowej drogi startowej w dużej odległości od istniejącej infrastruktury lotniskowej.” – dodał Ireneusz Kołodziej, Manager ARUP.

 

Szczegółowe informacje: Kraków Airport

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym