Migracja

Nowa książka o Ministerstwie Spraw Zagranicznych czasów II RP

Informacje o polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, działaniach polskich dyplomatów w czasie II wojny światowej, biogramy szefów MSZ z tamtego okresu i unikatowe fotografie można znaleźć w wydanej właśnie książce „Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie”.

Dodaj komentarz

Omawiając historię polskiej polityki zagranicznej okresu II Rzeczypospolitej koncentrujemy się często na postaci ministra Józefa Becka. Tymczasem w latach 1918–1945 pracami MSZ kierowało w sumie 20 szefów resortu. Nasza publikacja jest jedyną tego rodzaju pracą, która przybliża sylwetki wszystkich szefów MSZ II RP – mówi Piotr Długołęcki, historyk MSZ i współautor książki.

W pierwszych dwóch rozdziałach, wydana właśnie publikacja, ilustruje proces tworzenia resortu spraw zagranicznych i pokazuje zmiany organizacyjne, które zachodziły w kolejnych latach. Trzeci rozdział to charakterystyka programów polskich ugrupowań politycznych i ich wizje realizowania polskiej polityki zagranicznej. Rozdział czwarty, najobszerniejszy, zawiera biogramy wszystkich dwudziestu ministrów spraw zagranicznych i kierowników MSZ. Publikacja zawiera bogatą kolekcję fotografii i skanów dokumentów archiwalnych. Zdecydowana większość z nich nie była dotychczas publikowana.

Książka przypomina skomplikowane losy resortu spraw zagranicznych, ale też losy osób, które kierowały jego pracami.

Praca powstała między innymi  w oparciu o niewykorzystywane dotychczas przez historyków materiały źródłowe. Przykładem mogą być wspomnienia pierwszego szefa MSZ Tytusa Filipowicza, niezwykle barwnie opisującego swoją młodzieńczą ucieczkę przed strzelającymi do niego carskimi żandarmami, która miała miejsce jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości – tłumaczy Piotr Długołęcki.

Uzupełnieniem pracy jest kalendarium zawierające wykaz najważniejszych aktów prawnych: umów, porozumień, układów i wykaz najważniejszych wydarzeń związanych z polityką zagraniczną, głównie wizyt.

Książka ukazała się pod redakcją naukową Piotr Długołęckiego – historyka MSZ i Krzysztofa Szczepanika, naczelnika Wydziału Wiedzy Historycznej MSZ przy współpracy profesorów Uniwersytetu Szczecińskiego: Janusza Farysia i Henryka Walczaka.

Publikacja jest efektem współpracy wydawniczej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskiego Instytutu Dyplomacji MSZ.

 

Więcej informacji i ciekawostek na temat historii polskiej dyplomacji można znaleźć na blogu historyka MSZ i profilu Historia Dyplomacji na Twitterze.

Ilustracje © MSZ. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie”.

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Poleć innym