Migracja

Nowe książki na temat relacji polsko-indyjskich

Z okazji przypadającej w 2014 roku 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Indiami think-tanki oraz ośrodki akademickie obu krajów wydały dwie ciekawe publikacje po angielsku poświęcone relacjom polsko-indyjskim. Ich promocja odbyła się w New Delhi pod koniec czerwca.

Dodaj komentarz

Wynika z nich m.in, że wizerunek Polski w Indiach znacznie poprawił się w ostatnich latach. To zasługa w dużej mierze Wydziału Konsularnego Ambasady RP w New Delhi uważanego za najbardziej przyjazny konsulat wśród państw europejskich oraz Ambasady RP i Instytutu Polskiego, które wspierają współpracę akademicką i kulturalną.

Książka India-Poland Relations in the 21st Century: Vistas for Future Cooperation na temat stosunków polsko-indyjskich w XXI wieku powstała w wyniku współpracy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z Indyjską Radą Spraw Międzynarodowych (ICWA). Obecnie ICWA stanowi najbardziej poważany think-tank w Indiach, przygotowujący pogłębione analizy i rekomendacje dla środowisk rządowych, a funkcję prezesa tej organizacji piastuje z urzędu wiceprezydent Indii. W książce znalazł się rozdział autorstwa ambasadora RP w Indiach prof. Piotra Kłodkowskiego. Słowo wstępne zaś napisała Ambasador Republiki Indii w Polsce Monika Mohta.

Druga publikacja pt. India in the Contemporary World: Polity, Economy and International Relations omawia m.in. stosunki dwustronne między Indiami a Unią Europejską oraz wizerunek UE w Indiach.  Została przygotowana przez Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami Uniwersytetu Warszawskiego i współpracujące z nim zagraniczne ośrodki akademickie. Centrum jest pierwszą i jedyną taką jednostką w Europie Środkowej oraz jedną z czterech w Europie. W skład tworzącego je konsorcjum wchodzi ponad 15 renomowanych uczelni i instytucji badawczych z Europy i 7 z Indii.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fotografia © Ambasada RP w New Delhi

Poleć innym