Gospodarka

Nowe rozdanie funduszy unijnych

– Wierzę, że Fundusze Unijne przyczynią się do wyrzeźbienia kształtu polskiej gospodarki – powiedział prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman podczas konferencji nt. perspektywy UE 2014-2020.

Dodaj komentarz

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to aż 82,5 mld euro, czyli o 10 mld euro więcej niż w okresie 2007-2013. W poprzednim rozdaniu funduszy unijnych dofinansowanie z działania 4.5.2 PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pozwoliło na realizację 121 projektów usługowych, które stworzą 12 tys. miejsc pracy. – To dla nas najlepszy dowód na realny wpływ funduszy unijnych na polską gospodarkę – zaznaczył prezes Majman. Natomiast w ramach POIG 4.5.1 26 projektów produkcyjnych otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 mld zł.

Nowa perspektywa kładzie większy nacisk na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej. Ma to odzwierciedlenie zarówno w ilości środków przeznaczonych na ten cel jak i różnorodności planowanych instrumentów.

Rozdawaniu funduszy unijnych w latach 2014-2020 towarzyszy też nowa mapa pomocy publicznej. W większości województw nastąpiło obniżenie jej dopuszczalnego pułapu co jest następstwem rozwoju regionów. Jedynie 4 województwa Polski Wschodniej utrzymały najwyższy, 50% limit procentowy.

Konferencja „Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa – nowe możliwości dla przedsiębiorców” odbyła się 15 września w siedzibie PAIiIZ. Spotkanie zorganizowane zostało przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Crido Taxand.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © PAIiIZ

Poleć innym