Studia w Polsce

Nowe stypendia dla studentów z państw Partnerstwa Wschodniego

– Poza wiedzą, otrzymacie w Polsce możliwość poznania rówieśników, którzy za 15-20 lat obejmą najwyższe stanowiska w naszym kraju. – powiedziała podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która 13 grudnia 2013 r. zainaugurowała na Uniwersytecie Warszawskim nowy Program stypendialny im. Stefana Banacha.

Dodaj komentarz

Stypendium im. Stefana Banacha jest rozszerzeniem oferty dostępnych w Polsce programów stypendialnych dla cudzoziemców. Studentom pochodzącym z sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy) oferowana jest nauka na polskich uczelniach publicznych na dwuletnich studiach uzupełniających II stopnia na kierunkach ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych oraz na europeistyce/prawie europejskim. – To kierunki obecnie najważniejsze dla rozwoju państwa ale także dla rozwoju współpracy pomiędzy Polską a krajami Europy Wschodniej i krajami Kaukazu – podkreśliła w swoim wystąpieniu wiceminister Pełczyńska-Nałęcz.

Po pierwszym roku studiów uczestnicy programu  będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach unijnego programu Erasmus. Jednocześnie w trakcie studiów stypendyści będą mogli również uczestniczyć na terenie Polski w krótkookresowych stażach zawodowych.

W pierwszym roku realizacji programu 2013/2014 zostało przyjętych 44 studentów na polskie uczelnie. Największa liczba tegorocznych stypendiów przypadła studentom z Ukrainy.

– W planach mamy zwiększenie w przyszłych latach ilości osób objętych stypendium – podkreśliła wiceminister.

Nowy program został uruchomiony w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie studentów ze Wschodu nauką w Polsce. Ma on charakter apolityczny i skierowany jest do młodych osób, które już studiują (ukończyły studia I stopnia) i są wybijającymi się studentami na swoich kierunkach.

W uroczystości poza stypendystami uczestniczyli również przedstawiciele Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także reprezentanci władz Uniwersytetu Warszawskiego. Inaugurację uświetnił wykład znakomitego polskiego matematyka profesora Wiesława Żelazko dotyczący sylwetki patrona Programu, profesora Stefana Banacha.

 

 

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fotografia © J. Cieślikowska /MSZ

Poleć innym