Gospodarka

Optymizm pracodawców w Polsce

29% badanych firm przyznało, że w nadchodzącym półroczu będzie zwiększać zatrudnienie. Jest to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartału, a zarazem najwyższe wskazanie w blisko pięcioletniej historii badania.

Dodaj komentarz

Najczęściej zwiększenie zatrudnienia jest przewidywane przez firmy większe, liczące przynajmniej 250 pracowników (34%). 62% badanych pracodawców potwierdza, że aktualna sytuacja finansowa ich firm jest dobra lub bardzo dobra.

Najczęściej pozytywnie sytuację finansową oceniają przedstawiciele firm zajmujących się pośrednictwem finansowym (82%). Jedynie 8% badanych opisuje swój status jako zły lub bardzo zły.

Pozytywnych planów zatrudnienia nie ograniczą zapowiadane przez rząd zmiany prawa pracy: ustanowienie limitu czasowego maksymalnej, zmiana dopuszczalnej długości umów zawartych z danym pracownikiem na czas określony, a także wydłużenie okresów wypowiedzenia tych umów.

Raport z 23. edycji sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska został przedstawiony podczas konferencji, która odbyła się 10 września.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Poleć innym