Robotyka i Kosmos

Pierwsza edycja European Rover Challenge 2014 dobiegła końca

Roboty skonstruowane przez studentów z Egiptu, Indii, Kolumbii, Kanady i Polski stanęły do międzynarodowych zawodów European Rover Challenge zorganizowanych w dniach 5-7 września w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin. Zwyciężył zespół Politechniki Wrocławskiej z łazikiem Scorpio.

Wydarzenie odbywało się pod patronatem medialnym Link to Poland.

Dodaj komentarz

ERC to konkurs skierowany do studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni wyższych. Zadaniem stojącym przed zespołami jest zaprojektowanie i budowa analogu łazika marsjańskiego. Wygrywa drużyna, której robot uzyska łącznie najwyższą punktację w czterech konkurencjach symulujących eksplorację Marsa oraz piątej, polegającej na prezentacji projektu przed komisją sędziowską.

W czasie zawodów w ERC w Podzamczu k. Chęcin zespoły miały do wykonania m.in. przejazd łazika „na ślepo”, kiedy to nie widząc swojego robota i korzystając jedynie z kompasu i systemu GPS trzeba przejechać do wyznaczonego miejsca, pokonać tor na czas, pobrać próbkę gruntu, czy też uchwycić i przenieść na wyznaczone miejsce część zapasową. Po zsumowaniu liczby punktów w poszczególnych konkurencjach jury wyłoniło laureatów zawodów:

1. miejsce zajął łazik Scorpio zespółu z Politechniki Wrocławskiej

2. miejsce przypadło zespołowi z Politechniki Świętokrzyskiej i łazikowi Impuls

3. miejsce zdobył zespół Lunar and Mars Rover z Uniwersytetu w Kairze.

Nagroda specjalna trafiła do zespołu Robocol z kolumbijskiego Universidad de los Andes.

 

Organizatorem wydarzenia jest Mars Society Polska, we współpracy z agencją Planet PR, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin. Partnerami ERC 2014 byli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Com Creation, Axis Communications, Austriackie Forum Kosmiczne oraz ABM Space Education. Patronat honorowy pełnią Ministerstwo Gospodarki oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Szczegółowe informacje na temat ERC 2014 znajdują się na stronie wydarzenia: European Rover Challenge

Fotografie © Anna Karahan

Poleć innym